Angelique Cruelty, teksty z czerwca 2016 roku, strona 2

19 tekstów z czer­wca 2016 ro­ku – auto­rem jest An­ge­lique Cruel­ty.

2+2=0

Le­karze ruj­nują zdrowie,
psychiat­rzy niszczą umysły,
pseudo nauka za­bija prawdę
a me­dia fałszują in­formac­je ...

Mądrzy ludzie są uważani za wariatów,
bo de­bili jest więcej i łat­wo im wmówić,
że kłam­cy zaw­sze mają rację.

Zdraj­cy ludzkości na scenie
zbierają najgłośniej­sze na stojąco owacje
a ta­nia siła ro­bocza na nocną zmianę
w pra­cy je na śniada­nie kolację.

Niewo­la sta­nowi demokrację. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 16 czerwca 2016, 23:08

Lullaby

Do snu się już kładźcie
upo­jeni kłamstwami,
swoim samozachwytem
i do zdrajców ufnością.

A gdy się zbudzicie
by nie usnąć znów nigdy,
koszmar straszny już będzie
rzeczywistością. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 13 czerwca 2016, 23:30

Bajka Science - Fiction

Nasza Ziemia to jest płaska,
wiem na pew­no, na sto procent.

Każdy, kto inaczej myśli,
niech owi­nie se łeb kocem.

Bo jak nie daj Boże w kosmos
te­go dur­nia by wysłali

to po drodze by se głowe
o fir­ma­ment wnet rozwalił. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 12 czerwca 2016, 14:47

+ chwila nicości +

Nie za­bieraj mnie do światła,
mi jest dob­rze w ciemności.

Krwis­te mięso bym dziś zjadła,
stek og­ryzła aż do kości.

Chcę się nap­ruć czar­nym winem
aby zaz­nać choć na chwilę
nicości. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 11 czerwca 2016, 21:42

Moja Decyzja

Zna­lazłam Cię, Boże.
Już wiem gdzie Ty jesteś.
Ty jes­teś w koszy­ku,
gdzie piesek śpi z kotkiem.

Gdy na nie spojrzałam,
poczułam w mym sercu
uczu­cie niewinne,
cu­dow­ne i słodkie.

Szu­kałam Cię, Boże,
w bib­lijnych wersetach
i w księdze Szatana,
tam tylko [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 5 czerwca 2016, 13:57

+ w końcu +

Już puszczają mnie złe pędy
trwo­gi i poczu­cia winy.
Niech w niepa­mięć pójdą rzeczy,
których już nie naprawimy.

Wy­baczyłam sa­mej sobie
to cze­go nig­dy już nie zrobię.
Czas pot­ra­fi leczyć rany
i cho­robę zmienić w zdrowie.

Już zwal­niają się łańcuchy
z me­go ser­ca przyk­rej skruchy,
bo to czas do­biega końca
mej ok­rutnej czczej pokuty.

To co było już minęło
i nicze­go nie żałuję.
Te­raz się układa w całość,
co po­zor­nie nie pasuje. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 2 czerwca 2016, 18:03

Bóg według Bib­lii to naj­gor­szy ty­ran ja­kiego można so­bie wyob­ra­zić. Nie dość, że jest kap­ryśny i zaz­dros­ny to wygląda na to, że stworzył świat tyl­ko po to ażeby go zniszczyć, mało tego, [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 1 fiszkę • 2 czerwca 2016, 17:22

Nie Potrzebuję Cię

Pa­miętam ...
gdy smród śmier­ci czułam
wy­doby­wający się od wewnątrz
i słyszałam jak pod­le śmiałeś się.

Pa­miętam ...
strach nieopisany
gdy jak ro­bak pełzałam i czułam
jak ok­rutnie dręczyłeś mnie.

Pa­miętam ...
wszędzie rzy­gi zaschnięte
i te myśli przeklęte,
że już wyjścia nie ma, nie.

Pa­miętaj,
że ci w końcu uciekłam
i że so­bie przyrzekłam,
że już nie dos­ta­niesz mnie.

Nie pot­rze­buję cię. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 1 czerwca 2016, 22:31

+ tylko jedno +

To co ludzie o mnie myślą
rzad­ko ob­chodziło mnie,
ja zaw­sze ro­bię co chcę.

Pycha, cham­stwo, fałsz, obłuda
i życze­nia ku mnie złe ...
twym ścier­wem brzydzę się.

Zaw­sze byłam, będę sobą,
taką jak On stworzył mnie,
tyl­ko jed­no zmienić chcę.

Swo­je błędy zmienię w mądrość
by nie powtórzyły się
nig­dy dni tak bar­dzo złe. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 1 czerwca 2016, 22:00
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

13 czerwca 2019, 16:40Angelique Cruel­ty do­dał no­wy tek­st + In­somnia Des­pe­rati + 

10 czerwca 2019, 11:37Angelique Cruel­ty do­dał no­wy tek­st + Eufo­rius + 

9 czerwca 2019, 20:53silvershadow sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 19:38MyArczi sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:50Michaelowa sko­men­to­wał tek­st Talizman Ta­jem­nic

9 czerwca 2019, 16:42marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:30stalkerai sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:28marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:27Angelique Cruel­ty sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:22marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]