Angelique Cruelty, teksty z czerwca 2016 roku

19 tekstów z czer­wca 2016 ro­ku – auto­rem jest An­ge­lique Cruel­ty.

Leave with Leafs

La­to się zaczęło,
lecz myślę o jesieni,
kiedy me istnienie
w ni­cość się za­mieni ...

Może coś na­piszę ...
was i tak to wali,
bo wszys­cy geniusze
już poumierali. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 24 czerwca 2016, 23:03

+ R.I.P. +

Już niedługo będę u mnie,
w mo­jej ak­sa­mit­nej trumnie.
W końcu będę ja coś miała -
spokój wie­czny kiedy umrę.

Mam cię do­syć, podły świecie,
ale nie chcę zdychać w lecie.
Odejść chcę w mój czas kochany,
więc zaczekam [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 24 czerwca 2016, 22:31

dark one

żeg­naj, pro­myku słońca.
Nig­dy nie do­sięgnie mnie już twój smutek.

Po­godziły się me skłóco­ne osobowości,
to nad­miaru sa­mot­ności ich jest skutek.

To koniec.

Nie pot­rze­buję cię!
Ani ni­kogo in­ne­go niż siebie samej.

Pop­rostu ...
muszę wędro­wać sa­mot­nie przez mrok,
w które­go jes­tem środku,
wca­le nie kłamię.

A grzechy ...
są już ob­ce mi. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 23 czerwca 2016, 23:58

+ NO MOTHER WHAT +

Gdy gorzko płakałam
przez ciebie pijaną,
gdy z oczu płynęły mi łzy

to rzecz tyl­ko jedną
wte­dy wiedziałam,
że nie chcę być ta­ka jak ty.

I choć sa­ma piłam
to te­raz rozumiem
dlacze­go tak ze mną się działo ...

Przez ciebie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 22 czerwca 2016, 23:00

+ Pożegnanie Ł. +

Niebo gwieździs­te na­de mną
i pra­wo mo­ral­ne we mnie.
Wyrzu­cam wszys­tko co zbędne,
co tyl­ko me wnętrze zaśmieca.

Ma dusza jest czys­ta i piękna
i twej nik­czem­ności nie chce.
Za fałsz twój i twoją pokrętność
to mam cię człowieku [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 21 czerwca 2016, 16:29

+ ZAKAZANA + (extended version)

Wyłania się z mroku
niczym re­kin z morza by pożreć swą ofiarę.
To co młode sta­rym czy­ni i sprawia,
że piękny sen się sta­je koszmarem.

Z czar­nym wężem owi­niętym wokół szyi
i us­po­sobieniem żmiji,
zęba­mi os­try­mi i jak [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 18 czerwca 2016, 19:05

IHS

Strasz, strasz mnie piekłem.
Łgarz! łżesz ty księże
w twarz, ja nie wierzę
w was i w życie pośmiertne.

Masz... to cze­go ja nie chcę -
złą twarz i grzechy nikczemne.
Pat­rz i zaz­drość aż pęknie
twój brzuch przez wnętrze me piękne.

Niech sczeźnie twa wiara przeklęta,
byś umarł i poszedł do piekła.
Nicze­go ci więcej nie życzę
niż wsty­du przed Bos­kim obliczem
prawdziwym. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 18 czerwca 2016, 17:42

Czarny Stańczyk

Tam na dworze złego króla
czar­ny stańczyk tańczy, tańczy ...
os­tre noże trzy­ma w dłoniach
w swoim tańcu opętańczym
a nad zam­kiem tym demony
och la­tają, jak la­tają ...
już ry­cerze w twar­dych zbrojach
do złej woj­ny się szykują.

Z [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 18 czerwca 2016, 10:45

WHISTLE BLOWER

Ban­da trog­lo­dytów ...
już o nic nie pytam.
Nie oglądam wiadomości
i ga­zet nie czytam.

Broad­cast your­self brother
gdy prawdę znasz bracie
i szu­je zdemaskuj
na youtu­be, tu, w sieci.

Naj­więcej się dowiesz
od tych co nie boją
się śmiało dokopać
par­szy­wym tym [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 17 czerwca 2016, 20:43

Wino Marki Jezus

Ci wi­no przynoszę,
więc wy­pij je, proszę ...
że nic Cię nie cieszy
wrażenie odnoszę.

Tak Je­zus gdy widział
złą minę za miną
to wodę przemienił
w ra­dości to wino.

Już szklankę wypiłeś
i uśmiech na twarzy
i sens wszys­tko nagle
ma większy od razu.

Za wódkę nie chwytaj
ni wstrętne to pi­wo ...
jak już chcesz się napić
to kup so­bie wino. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 17 czerwca 2016, 17:25
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

13 czerwca 2019, 16:40Angelique Cruel­ty do­dał no­wy tek­st + In­somnia Des­pe­rati + 

10 czerwca 2019, 11:37Angelique Cruel­ty do­dał no­wy tek­st + Eufo­rius + 

9 czerwca 2019, 20:53silvershadow sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 19:38MyArczi sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:50Michaelowa sko­men­to­wał tek­st Talizman Ta­jem­nic

9 czerwca 2019, 16:42marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:30stalkerai sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:28marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:27Angelique Cruel­ty sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:22marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]