Angelique Cruelty, teksty z grudnia 2014 roku

12 tekstów z grud­nia 2014 ro­ku – auto­rem jest An­ge­lique Cruel­ty.

* HAPPY NEW YEAR IN LOVE *

He­re co­mes New Year
so let's smi­le and feel hap­pi­ness my frien­ds.
Let's ha­ve ho­pe that the next will be bet­ter
and be glad that this has co­me to the end.

Let's [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 30 grudnia 2014, 08:37

+ Poemat Wilczycy +

Trwo­ga minęła, sen przyszedł jak ukojenie.
Mo­ja dusza wzro­kiem podróżuje
po mrocznym mis­tycznym świecie.
Tam Elżbieta Batory
swą czarną ka­retą na łowy jedzie.

Ciem­ne chmu­ry wiszą nad tym światem,
wy­cie wilków roz­no­si się po lesie.
Tam Elżbieta Batory
swój okrutny, [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 29 grudnia 2014, 07:07

Spontan po Przebudzeniu

Rozpływam się w mroku,
czy nie ma stąd powrotu?
Sen za­biera mnie w to­talną ciemność
i nic mi się nie śni znów tyl­ko czerń,
która prze­siąka mą zbłąkaną duszę.

Muszę pocze­kać na ko­lejną podróż, muszę
w sen­ne zaświaty [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 28 grudnia 2014, 04:12

W Szklance Wina : Złamane Obietnice

Po co ja daję so­bie obietnice
sko­ro i tak zaw­sze je łamię?

Spróbuję więc tym razem
nic nie obiecy­wać so­bie ani mamie.

Pat­rzę wstecz na mo­je wiersze
i złama­ne obiet­ni­ce - czwar­te, trzecie,
dru­gie, pier­wsze.... Ja pieprzę!!!

Sa­ma przed [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 27 grudnia 2014, 03:53

+ ROZKOSZNE DRESZCZE +

Lu­bię noc­ne wędrówki.

Raz zaszłam w niez­naną mi dotąd
dziel­nicę mo­jego wiel­kiego miasta.
Ry­zyko spra­wia, że krew
w żyłach mi szyb­ciej krąży
a strach przyp­ra­wia o roz­koszne dreszcze.

Idź da­lej Mtyl­do, głębiej jeszcze -
tak szep­ta mi nocny [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 26 grudnia 2014, 01:25

Przed chwilą zeb­rało mnie na chan­drę, zaczęłam płakać i użalać się nad sobą. Nag­le walnęłam się pięścią w głowę i po­myślałam... prze­cież na świecie jest ty­lu cho­rych ludzi, ka­lek, małych sierot, ludzi [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 6 fiszek • 25 grudnia 2014, 01:32

deszczowe święta

Deszczo­wa ciepła zima,
śnieg jeszcze nie spadł,
jak dla mnie to może tak zostać
jak wczo­raj­szy dzień tak ciemny,
że led­wo od no­cy odróżnić można.

Za­kupy w supermarketach
stały się nową tra­dycją większości rodaków
i święta pod znakiem
obżar­stwa i pi­jaństwa spędzane
to żar­cie i al­ko­hol jest twoim panem,
nie Je­zus Chrystus.

A ja, bez­bożni­ca spędzę te święta
na Crys­tu­sowym napoju
pod hasłem Mer­lot 666...

Nie chce mi się jeść. 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 24 grudnia 2014, 01:55

PRAGNIENIE

Bez miłości życie ma śred­ni sens.
Wychodzę więc te­raz z uky­cia na miasto,
bo dość już mam sa­mej bycia.
Będę Cię szu­kać aż znaj­de Cię.

Gdziekol­wiek jes­teś, od­szu­kam Cię.

Mo­ja uśpiona namiętność
mu­si się w końcu obudzić.

Wśród tylu [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 6 fiszek • 23 grudnia 2014, 04:05

Merry Christmas :) :) :)

Na świątecznym stole
sa­mych pyszności wam życzę
i byście się kochali
i o siebie dbali.

Ze­ro nienawiści
i niech wam się ziści
wszys­tko co wam się marzy....
... uśmie­chniętych twarzy,
serc pełnych miłości
no i nig­dy złości...

Te­go życzę wam na [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 21 grudnia 2014, 22:57

Przepaść

Roz­darta jes­tem wenętrznie,
zbłąka­na sa­mot­nie w ciem­nym lesie.
Stoję lecz spa­dam do nikąd
w prze­paść ciemną bez dna.

Uciec już nie mam dokąd,
zos­tać - też ja­koś nie mogę.
Znów wpa­dam w bez­denną butelkę,
znów pełzam po podłodze.

Już nie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 20 grudnia 2014, 01:40
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

13 czerwca 2019, 16:40Angelique Cruel­ty do­dał no­wy tek­st + In­somnia Des­pe­rati + 

10 czerwca 2019, 11:37Angelique Cruel­ty do­dał no­wy tek­st + Eufo­rius + 

9 czerwca 2019, 20:53silvershadow sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 19:38MyArczi sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:50Michaelowa sko­men­to­wał tek­st Talizman Ta­jem­nic

9 czerwca 2019, 16:42marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:30stalkerai sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:28marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:27Angelique Cruel­ty sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:22marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]