Angelique Cruelty, teksty z grudnia 2015 roku

11 tekstów z grud­nia 2015 ro­ku – auto­rem jest An­ge­lique Cruel­ty.

Narzędzie

Podły cień podąża za mną,
kon­tro­lując każdy podjęty prze­ze mnie krok.
Spra­wia, że każda obiet­ni­ca jest pusta
wska­zuje każdy pa­lec na mnie.

Cze­ka jak po­lujący na mnie lo­kaj ...
'Kto dziś na pal­cu odpocznie'?
Mor­du­je te­raz ścieżkę zwaną [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 31 grudnia 2015, 04:33

Myśli przelane na papier : Koniec Roku

Gwieździs­ta mroźna noc ...
Mie­szkam na po­nurym cmen­tarzu ...

Dziś mam wszys­tko to, o czym marzę
i nie przej­muję się tym, że cze­ka mnie
co­naj­mniej pół ro­ku na
wszpi­talu psychiat­rycznym oddziale,
nie mar­twi mnie to , wca­le a [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 30 grudnia 2015, 11:00

Na dole w Dziurze

Pocho­waj mnie de­li­kat­nie w tym łonie...
Tą część mnie ja te­raz od­daję To­bie.
Z nieba pa­da piasek i siedzę sa­ma
trzy­mając bu­kiet rzad­ko spo­ty­ka­nych kwiatów
roz­kwi­tających w moim gro­bie.

Na do­le w [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 29 grudnia 2015, 16:57

+ ZAKAZANA +

Z czar­nym wężem owi­niętym wokół szyi
i us­po­sobieniem żmi­ji,
zęba­mi os­try­mi i jak igły spiczas­ty­mi
na ludzi spogląda Ona
a z oczu jej straszli­wy obłęd wy­ziera.

Głowa jej bezwłosa
a dusza pogmatwana. [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 27 grudnia 2015, 09:47

+ rubigo +

życie mną mierzi
rdzą w mo­jej piersi,
brązu kolorem
i światła potworem.

Upiór w mym lustrze
twarz tnie swą bladą.
Prze­bij me serce
swą os­trą szpadą.

śmierć mnie ukaja
myślą o zgonie,
noc ulgę śle mi,
lgnę słod­ko do niej.

Nie budź mnie więcej
niech mo­je serce
pryśnie zgniecione
w kościs­tej twej ręce. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 26 grudnia 2015, 10:00

+ Grząskie Bagno +

Tonę w grząskim bagnie,
za­nurzo­na już po szyję błagam...
chwyć mą dłoń i wy­ciągnij mnie,
za­bierz mnie do do­mu i pozwól,
niech się umyję z tej ohyd­nej mazi.

Jeśli masz wszys­tko to, o czym marzysz
to to doceń [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 25 grudnia 2015, 12:16

+ Sześć Metrów +

Kiedy cierpisz
a ten, kto twier­dzi, że Cię kocha Cię dobija,
z pięknej dziewki
ro­bi się w mo­men­cie ja­dowi­ta żmija.

Gdy zobaczysz
coś straszne­go, szok zabija
i umierasz,
wciąż od­dychasz, lecz nie żyjesz.

Ciągle sama
choć wśród ludzi, którzy żyją
Mo­je serce
płacze [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 24 grudnia 2015, 12:34

+ Czarny Nietoperz +

Chcę się zaszyć sa­ma w po­nurym zamczysku,
mając je­dynie set­ki pająków do towarzystwa.

Chcę nożem os­trym przez ra­ny głębokie
stać się krwis­to soczysta
i siebie samą do cna z krwi swo­jej wyssać.

Chcę by mecha­te pająki wpełzły [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 23 grudnia 2015, 14:05

Może i jes­tem cho­ra, ale moim naj­większym marze­niem jest to, by spot­kać ko­goś ta­kiego, kto za­biłby mnie i zjadł tak jak Ar­min Meiwes Ber­nda Jürge­na Ar­mando Brandesa.

Mo­je poczu­cie war­tości i ambicje
są równe te­mu, że myślę, że
na­daje się tyl­ko do zjedze­nia, Alicjo.
Odtwórz  

myśl
zebrała 5 fiszek • 22 grudnia 2015, 13:26

+ DAGGER +

Spo­koj­nie, to już za chwilę
cier­pienie two­je się skończy.

To os­trze sreb­rne i ostre
z ni­cością na zaw­sze Cię złączy.

Przy­kuty do krzesła męki
cier­pienie twe sięga zenitu.

Twój ból jak or­gazm powolny,
już pra­wie dochodzisz do szczytu.

Tor­tu­ry nieludzkie, narzędzia
przes­taną Cię dręczyć za chwilę.

Już skończy ok­rutny to sędzia
i wbi­je w twe ser­ce SZTYLET. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 21 grudnia 2015, 20:19
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

13 czerwca 2019, 16:40Angelique Cruel­ty do­dał no­wy tek­st + In­somnia Des­pe­rati + 

10 czerwca 2019, 11:37Angelique Cruel­ty do­dał no­wy tek­st + Eufo­rius + 

9 czerwca 2019, 20:53silvershadow sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 19:38MyArczi sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:50Michaelowa sko­men­to­wał tek­st Talizman Ta­jem­nic

9 czerwca 2019, 16:42marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:30stalkerai sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:28marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:27Angelique Cruel­ty sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:22marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]