Angelique Cruelty, teksty z kwietnia 2015 roku, strona 2

14 tekstów z kwiet­nia 2015 ro­ku – auto­rem jest An­ge­lique Cruel­ty.

Impuls

Przeklęty Kraków.
Przeklęte słońce
świeci na ob­skur­ne mias­to cuchnące
pełne przeklętych skurwysynów.

Dob­rze, że już zachodzi.
W mej głowie znów myśl się rodzi
dokąd ludzka dusza odchodzi
kiedy umiera.

Pokłon szcze­ry składam
u stóp Księcia Mro­ku Lucyfera
i proszę go o [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 10 kwietnia 2015, 21:06

Tekst zawiera wyrazy wulgarne

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

wiersz • 8 kwietnia 2015, 01:09

Tekst zawiera wyrazy wulgarne

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

wiersz • 3 kwietnia 2015, 11:47

Słonika noszę w plecaku na szczęście...

Gdy­bym mogła być zwierzęciem,
na dzień je­den, naturalnie,
to bym chciała być WIELGACHNYM,
trzy-to­no­wym ELEFANTEM.

Poszłabym na spa­cer w miasto,
trochę ludzi podeptała,
tyl­ko podłych, oczywiście,
bym ok­rut­nie zabijała.

Słoń to piękne jest stworzenie-
-kocha wol­ność na­de wszystko.
Dob­rze zna swe przeznaczenie,
gdy się wkur­wi - zdep­cze wszystko. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 3 kwietnia 2015, 01:24
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

13 czerwca 2019, 16:40Angelique Cruel­ty do­dał no­wy tek­st + In­somnia Des­pe­rati + 

10 czerwca 2019, 11:37Angelique Cruel­ty do­dał no­wy tek­st + Eufo­rius + 

9 czerwca 2019, 20:53silvershadow sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 19:38MyArczi sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:50Michaelowa sko­men­to­wał tek­st Talizman Ta­jem­nic

9 czerwca 2019, 16:42marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:30stalkerai sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:28marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:27Angelique Cruel­ty sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:22marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]