Angelique Cruelty, teksty z lipca 2015 roku, strona 2

13 tekstów z lip­ca 2015 ro­ku – auto­rem jest An­ge­lique Cruel­ty.

+ Jezus Chytrus +

Spy­tała raz córka swe­go tatusia,
bo wielką cieka­wość w tej spra­wie żywiła ...
Od­po­wiedź ją wca­le nie zdziwiła,
bo bar­dzo sen­sowna i skład­na była ...

- Dlacze­go święta wielkanocne
i bożego na­rodze­nia
zaw­sze trwają tak krótko, ta­tusiu ?

- Bo Je­zus Chyt­rus jest wielki,
więc zaw­sze da­je ma­lut­ko, córusiu. 

fraszka
zebrała 6 fiszek • 3 lipca 2015, 20:04

Od­nośnie ludzkiej krzywdy...

Myślę, że więcej ludzi na świecie
cier­pi z po­wodu podłości in­nych ludzi
niż z po­wodu chorób. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 2 lipca 2015, 14:50

+ Wizja Chaotycznego Koszmaru +

Pla­ga bydła,
dziec­ka krzywda,
z małych oczu leją się
wiel­kiej roz­paczy łzy.

Słod­kie ser­ce niewinne
krwa­wi, wyczu­wając wokół
szerzącą się epi­demię hołoty.

Pat­rz, tam pier­wszym boxem
aut­kiem swym śmiesznym,
w nim za­miast pa­liwa to piwo,
wy­jeżdża cham­ski dam­ski bokser,
jedzie wężykiem krzywo
a za [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 1 lipca 2015, 08:13
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

13 czerwca 2019, 16:40Angelique Cruel­ty do­dał no­wy tek­st + In­somnia Des­pe­rati + 

10 czerwca 2019, 11:37Angelique Cruel­ty do­dał no­wy tek­st + Eufo­rius + 

9 czerwca 2019, 20:53silvershadow sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 19:38MyArczi sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:50Michaelowa sko­men­to­wał tek­st Talizman Ta­jem­nic

9 czerwca 2019, 16:42marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:30stalkerai sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:28marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:27Angelique Cruel­ty sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:22marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]