Angelique Cruelty, teksty z listopada 2014 roku

27 tekstów z lis­to­pada 2014 ro­ku – auto­rem jest An­ge­lique Cruel­ty.

To życie jest dziwne.
Te wszys­tkie rzeczy,
które jeszcze nie tak daw­no mnie przerażały
te­raz nie ro­bią na mnie żad­ne­go wrażenia... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 27 listopada 2014, 01:08

Mężczyźni którzy nienawidzą kobiet

To nie ważne, że te­go nie zrobiłeś.
Ty chciałeś to zro­bić, widziałam
i wiem co zro­bić chciałeś.

Nóż prze­ciw mnie w swej dłoni trzymałeś.

Ja o tym wiem i On też wie
i ob­ra­ziłabym ko­goś dla mnie ważnego
gdy­bym po­wie­działa : '' Ty nędzny psie! ''

Par­szy­wy kun­dlu, ja­ki jes­teś wiem
a kiedy się wszys­cy o tym dowiedzą
to zjedzą cię żyw­cem na surowo...

...zjedzą!

Obyś wkrótce zna­lazł się tam,
gdzie ta­cy jak ty siedzą...

Wier­sz o skurwysynu... 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 26 listopada 2014, 11:51

HUSH for 7

To życie jest za krótkie
by tkwić w niena­wiści gównie.

Sko­ro może być tak ładnie,
po co tonąć w roz­paczy bagnie?

Opa­miętaj się w porę dziewczyno
a nig­dy nie znaj­dziesz się na dnie.

Hush now my pre­cious...
FI­VE plus TWO equal LUC­KY 7
Odtwórz  

wiersz
zebrał 4 fiszki • 25 listopada 2014, 10:35

I'll Hide in The Shadow / Ukryję Się w Cieniu

I'll hi­de in the shadow
of the moon on dark meadow
and let my­self become
un­wanted black widow.

Bur­ned out li­ke a candle
I need now to handle
with li­fe as a sweety
so pret­ty and little.

Uk­ryję Się w Cieniu

Uk­ryję się w cieniu
księżyca na łące mroku
i czarną wdową niechcianą
poz­wolę stać się sobie.

Jak świeca wypalona
te­raz ja­ko dziewczynka
tak słod­ka i kochana
ja pragnę radzić sobie. 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 24 listopada 2014, 19:23

Plan Ucieczki z Jeziora Smutku

Po­dejdź do mnie, przy­tul mnie,
po­całuj i po­wiedz, że mnie kochasz.

Zaopiekuj się moją duszą pogubioną.

Po­pat­rz tam, w dal, widzisz?...
Tam siedzę sa­mot­nie w środ­ku lasu
ciem­ne­go i zim­ne­go nad posępnym,
spo­witym mgłą je­ziorem i patrzę
jak dwa [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 7 fiszek • 23 listopada 2014, 09:07

Nieznajomy Aniołek

Są na tym świecie stworze­nia tak urocze,
że od sa­mego spoj­rze­nia im w oczy
można poczuć się jak w niebie.

Wczo­raj, gdy ją ujrzałam,
z wrażenia znieruchomiałam.
Prze­de mną nieziem­sko śliczna
ma­giczna dziew­czyn­ka stała.

Gdy wyszła ze skle­pu ja potem
nie mogłam się sku­pić na pracy.

Już marzę, że znów się pokaże
i znów mnie swą ma­gią uraczy...

Dla niez­na­jome­go Aniołka. 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 22 listopada 2014, 06:09

Podły Król

Na ze­garze pra­wie północ.
W mo­jej głowie set­ki myśli.
Znów nie mogę zasnąć w strachu,
że mi Podły Król się przyśni.

Jest ok­rutny i bez­względny,
sza­ty no­si ko­loro­we.
Twarz nieludzką ma, kamienną, [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 21 listopada 2014, 07:49

My Sweet Cruel Little Angel / Mój Słodki Okrutny Aniołku

My Sweet Cruel Lit­tle An­gel,
You are ab­le to mo­ve with your win­gs
and fly abo­ve the ground
even when tho­se vi­cious vul­tu­res
are flying all around
and try to knock You [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 20 listopada 2014, 05:27

Tak Bardzo Pragnę...

Wyczu­wam to w To­bie na odległość...
Czuję to i widzę w twoich oczach...
Dzięki mnie czu­jesz się ta­ka urocza
i znów tak słod­ko jak wte­dy gdy byłaś młoda.

Już nie myślisz, że to ta­ka szkoda,
że starsza [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 7 fiszek • 19 listopada 2014, 20:23

ZaMiAr

Lu­bisz mnie? Tak?
Ja też Cię bar­dzo lubię
i jest mi strasznie głupio,
że często byłam samolubem,
ale Ty się o tym nie dowiesz,
bo ja Ci te­go nig­dy nie powiem,
po­nieważ nie wy­baczyłabym sobie
gdy­byś przes­tała mnie [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 9 fiszek • 18 listopada 2014, 18:10
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

13 czerwca 2019, 16:40Angelique Cruel­ty do­dał no­wy tek­st + In­somnia Des­pe­rati + 

10 czerwca 2019, 11:37Angelique Cruel­ty do­dał no­wy tek­st + Eufo­rius + 

9 czerwca 2019, 20:53silvershadow sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 19:38MyArczi sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:50Michaelowa sko­men­to­wał tek­st Talizman Ta­jem­nic

9 czerwca 2019, 16:42marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:30stalkerai sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:28marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:27Angelique Cruel­ty sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:22marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]