Angelique Cruelty, teksty z listopada 2015 roku

11 tekstów z lis­to­pada 2015 ro­ku – auto­rem jest An­ge­lique Cruel­ty.

KAROLINA PICKERING : ANIOŁ

Anioł

wzniosę się w końcu
po­nad ziemię
moimi włosa­mi
de­likat­nie wiatr po­ruszy
za skrzydła
ugięte gałęzie będę miała
jeszcze tyl­ko
naszyj­nik ze sznu­ra
na szyję zarzucę
poszy­buję wy­soko, wy­soko
ze sto­pami po­nad ziemią
za­wisnę

prze­cież mówiłeś
że jes­tem aniołem

* Text nie jest pla­giatem,
de­dykuję go najfajniejszej
ko­leżan­ce, i to jest jej * 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 28 listopada 2015, 10:52

ONA.

Czym jest chłód?
Mie­rzi i jes­tem tu zostawiona.
Chłód t o trwoga
i cier­pi w trwodze ONA.

Oczy czar­ne i bla­da cera,
śmierć i samotność
z jej oczu
spoziera...

Może to nie ko­niec,
bo prze­cież twar­da jestem...
nie za­mie­rzam kończyć
czar­nym noża gestem...

ale fakt jest taki,
że jes­tem tu pozostawiona
a bez pieniędzy
zgi­nie nies­te­ty ONA. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 22 listopada 2015, 11:25

+ COMA +

Kiedy zda­je Ci się, że to koniec
i w morzu ni­cości prag­niesz utonąć,
bo nie ma tam bólu, cierpienia,
jest tyl­ko ni­cość, ponoć...

Po­myśl, że masz jed­no życie
i dru­gie może już się nie zdarzyć.
Cza­sem dro­ga jest [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 19 listopada 2015, 03:01

I NEED A FRIEND

Zżera mnie poczu­cie winy,
lecz nie po to się rodzimy
aby dźwi­gać czy­jeś winy
za nie swo­je czyny.

Mam ochotę na bezsenność,
długą tak aż czas nadejdzie
aby po­paść w słodką ciemność,
wiem, że mi nie przejdzie.

Cze­mu ta­ka jestem, [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 11 fiszek • 16 listopada 2015, 01:09

+ Spowiedź +

Nig­dy jeszcze
nie czułam się tak źle jak teraz.
Daj mi os­tatnią szansę,
bo nie chcę jeszcze umierać.

Lecz jeśli czas już nadszedł
i swym pi­ciem na śmierć so­bie zasłużyłam
to przyjmę karę na siebie godnie
i gdy [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 15 listopada 2015, 01:01

+ Smukła Pani w Czerni +

Smukła pa­ni w czerni
snu­je się nocą w ciem­ni po twoim mieszkaniu.

Nie waż się za­palać światła,
nie waż się zbliżyć do niej,
bo wgry­zie Ci się w szyję swy­mi os­try­mi zębami
i wys­sie z Ciebie krew [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 14 listopada 2015, 01:12

Przygarnij Mnie

Chciałabym mieć jak Ty
rodzinę, przy­jaciół, dzieci.
Z mych oczu płyną łzy
i krew mi z ser­ca leci.

Sa­mot­ność jest jak pies
lecz jak ten pies bezdomny
co chciałby pa­na mieć,
więc za kra­tami skomli.

Czy ktoś przy­gar­nie mnie,
gdyż ja jak dziec­ko jestem?
Czy będę tułać się
bez ce­lu po tym mieście.

Z mych oczu płyną łzy
i krew mi z ser­ca leci.
Czy ktoś przy­gar­nie mnie
i duszę mą uleczy? 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 13 listopada 2015, 04:29

Wyznanie Tulpy

Ja, An­ge­lique Cruel­ty aka fe­male ce­nobi­te aka Ma­til­da Te­neb­ris Mor­tis, na­rodziłam się dnia 9 paździer­ni­ka 2013 ro­ku w głowie pew­ne­go człowieka, pod­czas po­ważne­go załama­nia ner­wo­wego, które­go doz­nał po ut­ra­cie kon­ta na tym [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 4 fiszki • 12 listopada 2015, 02:01

+11.11+

Po tym co zrobiłam
już nig­dy nie będę ta­ka sama...
zaszła we mnie nowa,
nieod­wra­cal­na zmiana.

Jeszcze nig­dy nie byłam w tak wiel­kiej trwodze
tu­taj sa­ma i tak bar­dzo pijana...
Proszę, do­pomóż mi Boże a może
mod­liłam się do [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 11 listopada 2015, 03:04

+ Krew Pająków +

Słuchałam szep­tu wiatru
w mym czar­nym krwi ukryciu
gdy księżyc pałał pełnią
przy dzi­kich wilków wyciu.

Spi­jałam krew pająków
w jas­ki­ni na odludziu
gdy w głębi jej Pan Potwór
po­woli do śmier­ci się budził.

Upiłam łyk trucizny
by w morzu krwi [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 10 listopada 2015, 11:44
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

13 czerwca 2019, 16:40Angelique Cruel­ty do­dał no­wy tek­st + In­somnia Des­pe­rati + 

10 czerwca 2019, 11:37Angelique Cruel­ty do­dał no­wy tek­st + Eufo­rius + 

9 czerwca 2019, 20:53silvershadow sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 19:38MyArczi sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:50Michaelowa sko­men­to­wał tek­st Talizman Ta­jem­nic

9 czerwca 2019, 16:42marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:30stalkerai sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:28marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:27Angelique Cruel­ty sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:22marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]