Angelique Cruelty, teksty z lutego 2016 roku, strona 2

25 tekstów z lu­tego 2016 ro­ku – auto­rem jest An­ge­lique Cruel­ty.

+ Oddaję Ci Siebie +

Od­daję Ci siebie,
me ser­ce, mą duszę.
Od­daję na zawszę,
bo chcę a i muszę.

Od­da­je, bo kocham Cię
bar­dzo, nad życie,
bo bez Ciebie, skarbie,
bez sen­su jest życie.

I życia bez Ciebie
nie wyob­rażam sobie
a kto­kol­wiek zapyta,
każde­mu to powiem...

że Ty tyl­ko jesteś
miłości mej rajem
i właśnie dlatego
Ci siebie oddaję.

* Dla Ver­cetti * 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 15 lutego 2016, 16:06

Nocna Mara

W mro­ku płacze maleństwo,
wro­ny kraczą przekleństwo.
W moją bar­wną dzielnicę
wdziera się niebezpieczeństwo.

Wczo­raj było włamanie
i był gwałt i morderstwo.
Ja­kieś dwa podłe dranie
popłynęły w szaleństwo.

Tłum po­lic­ji nad ranem,
zwłoki zmasakrowane.
Już pla­nują jak zrobić
na mor­derców łapanę.

Obudziłam się dzisiaj
zim­nym po­tem zalana.
Ach, co to był za koszmar,
ach , co za noc­na mara. 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 14 lutego 2016, 09:30

BIG DREAM

Nie chcę być zwykła, ta­ka jak wy.
Nie na­daję się na prze­ciętne­go człowieka.
Chcę zos­tać sławną, wielką gwiazdą
i wciąż marzę, że ta­ka przyszłość mnie czeka.

Je­sienią spot­kałam Jim'a Carrey'a,
gdy kręcił True Cri­mes u nas w [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 13 lutego 2016, 12:41

ZOMBIE vs Kombi

Rob to jest de­beściak gość.
Na naz­wisko ma on Zombie.
A ty Grześku wsadź sę w zad
twe czter­dzies­to­lecie Kombi. 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 12 lutego 2016, 10:59

+ Tobie Na Złość +

Jes­teś dobry?
Będę lepsza...
najmądrzejsza,
najpiękniejsza.

Swe cierpienie
w złoto zmienię
gdy nadejdzie
polepszenie.

Wiedz, że byłam
pra­wie martwa,
ale jes­tem
tak uparta,

że wciąż żyję,
bo tym robię
jak najbardziej
na złość tobie. 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 11 lutego 2016, 14:32

+ Moja Klątwa +

Wszys­tkie kur­wy te­go świata
nie­chaj spot­ka straszny los.
Dzi­siaj, wy owie­czki boże,
ja przek­li­nam wszys­tkich was.

Wtem w ob­liczu katastrofy
tra­tuje­cie się nawzajem.
Dob­rze wiecie ludzkie ścierwa,
nie ma dla was miej­sca w raju.

Nie ma dla was przebaczenia,
grzechy wasze są za ciężkie.
W strachu mod­lisz się do boga,
ja ze śmie­chu za­raz pęknę.

Wtem w ob­liczu końca świata
w trwodze płaczesz o swój los,
lecz już te­raz jest za późno,
ja przeklęłam wszys­tkich was. 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 10 lutego 2016, 16:27

+ SPRAWIEDLIWE +

Na me życie pełne bólu
pat­rzą chyt­ro oczka chciwe,
pragnąc ok­raść jeszcze bardziej
życie to niesprawiedliwe.

Na me łzy czychają zmory
pełne grzechu i parszywe
chcąc uczy­nić bar­dziej przykrym
życie me niesprawiedliwe.

Cza­sem wkrad­nie się tu bezsens
i zwątpienie przeraźliwe...
z za­pyta­niem krzyk udręki :
'Jak to wszys­tko jest możliwe???'

Gdy nas spra­wied­li­wość dorwie,
z góry spoj­rzę na twą krzywdę.
Wte­dy Ci spo­koj­nie powiem,
że to bar­dzo sprawiedliwe. 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 9 lutego 2016, 07:52

35

We śnie
jak to we śnie.
Dla mnie te­raz jest za wcześnie
by się zbudzić.

Nas­ta­wiłam swój ma­giczny budzik
na za dni pięćdziesiąt cztery...
Wte­dy dotrę do mej sfe­ry działań
i wszys­tko będzie się działo
dokład­nie tak jak bym [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 8 lutego 2016, 15:42

+ TRUE STARS +

Im więsza gwiazda
tym młodziej umiera.
Im większy talent
tym bar­dziej cha­rak­te­rys­tycznie śpiewa.

Kurt Co­bain, Layne Staley,
Amy Wi­nehouse, kto dalej...

Co­fając się w czasie
to młoda Ja­nis Joplin,
Jim­my Hen­drix, Morrison
a z tych co os­tatnio w ka­len­darz kopli...

Michael Jackson, [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 7 lutego 2016, 11:13

Lista Moich Dziesięciu Ulubionych Postaci Z Horrorów

1. CANDYMAN.

2. La­leczka Chucky.

3. Michael Myers.

4. Fred­dy Krueger.

5. Fjel­lman­nen z FRITT VILT.

6. Pinhead z HELLRAISER'a.

7. Moon G. z Neverhood.

8. Wolfman.

9. Han­ni­bal Lecter.

10. Ja­son Voorhees. 

dziennik
zebrał 5 fiszek • 6 lutego 2016, 11:58
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

13 czerwca 2019, 16:40Angelique Cruel­ty do­dał no­wy tek­st + In­somnia Des­pe­rati + 

10 czerwca 2019, 11:37Angelique Cruel­ty do­dał no­wy tek­st + Eufo­rius + 

9 czerwca 2019, 20:53silvershadow sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 19:38MyArczi sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:50Michaelowa sko­men­to­wał tek­st Talizman Ta­jem­nic

9 czerwca 2019, 16:42marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:30stalkerai sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:28marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:27Angelique Cruel­ty sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:22marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]