Angelique Cruelty, teksty z maja 2016 roku, strona 2

14 tekstów z ma­ja 2016 ro­ku – auto­rem jest An­ge­lique Cruel­ty.

CZARNA DZIURA

Przez tak długi ok­res czasu
wszys­cy by­liśmy zwodzeni,
że żyje­my na okrągłej,
wi­rującej szyb­ko Ziemii.

Choć to wca­le nie możliwe
i ab­surdem moc­no trąci,
w zaufa­niu do naukowców
diabeł w głowach nam zamącił.

Wy­myśli­li nam planety
świata te­go pasożyci
i wmówi­li, że dotarli
tam gdzie nic nie może wzlecieć.

Znów od­kry­li ty­siąc planet
w kos­mo­sie nieistniejącym,
pchając w swoją 'czarną dziurę'
sto­sy skradzionych pieniędzy.
Odtwórz  

wiersz • 22 maja 2016, 21:12

+ na odwrót +

Nasz świat się przewraca.
Cier­pli­wość już tracę.
Tak szczerze to wątpię
czy Bóg wam wybaczy.

Na wi­dok zepsucia
już chce mi się rzygać
a jeśli mym grzechem
jest gniew no to wybacz...

Zbocze­nie, pedalstwo
i pedofilia
na drodze są dobrej
by zmienić się w normę.

So­doma z Gomorą
na skalę światową,
grzech zmienia się w cnotę,
zło sta­je się dobrem. 

wiersz • 22 maja 2016, 13:32

WATYKAN 666

Połp Fran­ciszek satanista
już się sam do te­go przyznał,
że to po­miot Lucyfera,
ale do was nie do­ciera ...

W Wa­tyka­nie oficjalnie
śpiewa Sza­tano­wi psalmy
a Je­zusa przyrównuje
do Al­la­ha ... nienormalny?

Tak, że każdy dziec­kiem Bożym
mówi, bo im o to chodzi :
Je­den rząd, jed­na religia,
New Wor­ld Or­der - zła strategia.

Połp Fran­ciszek, ten mężczyzna
pełni służbę Antychrysta.
Wszys­cy dra­nie w Wa­tyka­nie ...
prze­cież to Lucyferianie.
Odtwórz  

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 18 maja 2016, 21:42

+ Na Wszelki Wypadek +

Wyłączam już lampę i oczy zamykam.
Podążam przez ciem­ność, bez strachu w nieznane,
z nadzieją, że we śnie zos­tanę na zawsze,
że już nie ot­worzę swych oczu nad ranem.

Gdy świat tra­ci ro­zum i woj­na na [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 17 maja 2016, 20:29
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

13 czerwca 2019, 16:40Angelique Cruel­ty do­dał no­wy tek­st + In­somnia Des­pe­rati + 

10 czerwca 2019, 11:37Angelique Cruel­ty do­dał no­wy tek­st + Eufo­rius + 

9 czerwca 2019, 20:53silvershadow sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 19:38MyArczi sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:50Michaelowa sko­men­to­wał tek­st Talizman Ta­jem­nic

9 czerwca 2019, 16:42marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:30stalkerai sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:28marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:27Angelique Cruel­ty sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:22marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]