Angelique Cruelty, teksty z marca 2015 roku, strona 2

20 tekstów z mar­ca 2015 ro­ku – auto­rem jest An­ge­lique Cruel­ty.

+ Krwawa Niespodzianka +

Dor­wij mnie nocą
w ciem­nym zaułku
i wpij się zęba­mi w mą szyję.

Wys­sij krew całą,
co do kro­pel­ki
i pożryj me ser­ce... niczy­je. 

Twe ok­ru­cieństwo,
o Pa­ni Ver­cetti
po­wiet­rzem jest wiecznej [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 5 fiszek • 13 marca 2015, 01:00

grube miliony zasrańców

Stek bzdur
sa­moz­wańczy król
pożera na śniadanie.

Po­ranną gazetę
pochłaniasz z impetem,
niez­wykle czci­god­ny panie.

Twa pycha królewska
poz­wa­la ci wierzyć
w twą nieis­tniejącą koronę.

A jes­teś zwyczajnym
zas­rańcem jakich
na świecie są gru­be miliony.

Wal­cie się i rozmnażajcie.
Całe gówno z siebie dajcie.

Zasrańcy. 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 10 marca 2015, 09:34

+ przepaska +

Wciąż narze­kasz i zrzędzisz,
że Bóg nie dzieli sprawiedliwie,
ale to od nas sa­mych zależy
ile na wagę położymy Temidzie.

Spra­wied­li­wość jest ślepa
a pop­rzeczkę sam so­bie ustawiasz.
Mu­si znaj­do­wać się dość nisko,
jeśli pot­ra­fisz ska­kać tyl­ko 'na żurawia'.

Kiedy byłam gówniarą
to też mi się wydawało,
że mam ciągle tak mało
aż życie wiele mi odebrało.

Mu­sisz poz­nać co to cierpienie
żeby móc do­cenić przyjemność.
Mu­sisz po­kazać, że nap­rawdę moc­no kochasz
aby poz­nać co to miłości wzajemność. 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 9 marca 2015, 13:26

+ Pierzasty Król +

Prze­budzo­na dziw­nym koszmarem
ulgę poczułam z chwilą
pow­ro­tu do rzeczywistości.

Kiedy jes­teś sową
w strasznym do­mu złych ludzi uwięzioną
i tra­fi się je­den dobry
to nie próbuj się z nim bra­tać by Cię wypuścił...

Tam, za ok­nem, Król Pierzasty
spiralą [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 8 marca 2015, 11:30

+ Alone Dark Suffering +

Faj­nie jest być mną.
Tyl­ko ja wiem jak to jest mną być
i w moim świecie żyć ciemności.

Brzydzą mnie two­je czułości fałszywe
i ułuda wiel­kości, du­ma ze swej nędzności
w twej zas­ra­nej nikczemności
i twe słowa z [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 7 marca 2015, 23:40

PLECY HERKULESA

Są na tym świecie grzechy tak ciężkie,
że na­wet ple­cy Herkulesa
nie są w sta­nie ich udźwignąć
i ludzie tak bez­nadziej­nie durni,
że na sam ich wi­dok aż ro­bi się przykro.

Są na tym świecie stworze­nia tak [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 6 marca 2015, 09:42

moje mroczne życie

Wykrój me ser­ce nożem z mo­jej piersi,
zam­knij je w mis­tycznej szkatułce
i scho­waj na strychu po­nure­go, sta­rego domu,
gdzie żyją nie z te­go świata ma­giczne potwory...

Nie zda­wałam so­bie z te­go sprawy
do tej po­ry, że [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 5 marca 2015, 09:18

SERCE

Nig­dy więcej nie chcę
tra­pić Cię, me serce.
Chcę Cię ukołysać
w roz­koszy kolebce.

Na to nie pozwolę,
mój naj­droższy skarbie
aby twe cierpienie
prze­padło, na marne.

Kiedy ja się smucę,
Ty łzy ze mną lejesz
a gdy czas radosny,
Ty ze mną [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 18 fiszek • 3 marca 2015, 04:56

+ Wilk i Dziewczynka +

Chłod­ny wiatr po­wiał z lasu
i ok­na poruszył.
Mała dziew­czyn­ka z cha­ty wybiegła
i pośród drzew zgubiła
pow­rotną drogę do domu.

Szkarłat­ny płaszczyk miała
ze szkarłat­nym kap­turkiem -
przez ok­rutną matkę spec­jalnie uszyty
by zak­ryć ha­nieb­ny ob­raz bękar­ta niechcianego.

Kim­kolwiek był [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 2 marca 2015, 11:16

+ Pierwszy Marca +

Nie mogę przes­tać !
Jes­tem lżej­sza od powietrza,
lecz sil­niej­sza niż tornado.

Chodź z czołem podniesionym
jed­nak no­sa nie zadzieraj
i stój twar­do na ziemi,
bo inaczej wciągnę cię w mój zabójczy wir
i wyp­luję two­je ścier­wo jak przeżutą [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 1 marca 2015, 01:10
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

13 czerwca 2019, 16:40Angelique Cruel­ty do­dał no­wy tek­st + In­somnia Des­pe­rati + 

10 czerwca 2019, 11:37Angelique Cruel­ty do­dał no­wy tek­st + Eufo­rius + 

9 czerwca 2019, 20:53silvershadow sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 19:38MyArczi sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:50Michaelowa sko­men­to­wał tek­st Talizman Ta­jem­nic

9 czerwca 2019, 16:42marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:30stalkerai sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:28marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:27Angelique Cruel­ty sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:22marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]