Angelique Cruelty, teksty z marca 2016 roku

10 tekstów z mar­ca 2016 ro­ku – auto­rem jest An­ge­lique Cruel­ty.

+ To nie żart prima aprilisowy +

Pocze­kaj­my do lis­to­pada ...
Jeśli dyk­ta­torem po­zos­ta­nie pre­zydent Obama
to już będziemy pewni,
że nad­szedł krwa­wy czas obozów FEMA
i roz­poczęła się ma­sowa chrześci­jan zagłada.

Trzydzieści ty­sięcy gilotyn
i półto­rei mi­liar­da sztuk amunicji
to nie żad­na ściema a szczera [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 31 marca 2016, 14:24

+ Bez Tytułu +

Strzeż się sza­tańskich demonów,
bo one żyją wśród nas.
Wyglądam z wy­sokiego balkonu,
prze­cieram oczy i pat­rzę na świat.

Nie piję już trzy miesiące
a do­piero te­raz zaczy­nam myśleć.
Zaczy­nam dru­gie życie,
opuszczam pi­janą sa­mot­ności wyspę.

Myślałam, że to koniec,
ale [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 28 marca 2016, 12:23

Otwórz Oczy : STOP NWO!

Ziemia jest płaska.
Co jest, do diaska???
świat dookoła otacza Alaska.

Ko­niec już z wa­mi - Iluminatami.

MA­SON KO­PER­NIK
SPRZE­DAŁ NAM KŁAMSTWA!!!

Odtwórz

Odtwórz  

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 27 marca 2016, 20:41

Bruksela 3/22

Państwo Is­lam­skie przyz­nało się do za­machów ...

Tak, jas­ne ...

Bom­ba wy­buchła o 9:11 - mówi Ci to coś?

Znów Euro­pa drży ze strachu
przez ope­rację pod fałszywą flagą
ze spis­ku Iluminatów,
którzy chcą na­dać no­wy porządek te­mu światu.

No a da­ta bruk­sel­skich zamachów?

3/22 - Skull and Bo­nes Society
taką liczbę ma.

Dla nich te liczby mają wiel­kie znaczenie
w ich okul­tystycznym rytuale.

Czy Ilu­mina­ci w imię Lucyfera
chcą zawładnąć naszym światem?

Nie ... wca­le ...
Odtwórz  

wiersz
zebrał 2 fiszki • 23 marca 2016, 22:02

+ Katarakta Samotności +

Kim jestem?

W mym lus­trze upiór ja­wi się senny
w od­cieniu tru­pio-bla­dym, wie­czo­rową porą,
od­dając mnie w objęcia
obec­nym wokół mnie ciem­ności zmorom.

Ja­ki jest twój ulu­biony kolor?

Czar­ny i bordo.
Nak­ry­wam się uko­jenia kołdrą w nocy,
podążając w zaświaty
za sprawą mis­tyczne­go mro­ku mocy.

Ten świat wy­daje mi cię obcy
i ka­taraktą sa­mot­ności zaszły mo­je oczy.

Wciąż błądze w straszli­wym mroku,
nie wiedząc jak mo­je życie się da­lej potoczy. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 12 marca 2016, 15:39

+ GRA +

Nie pod­chodź zbyt blisko,
bo ta gra do środ­ka Cię wciągnie
i w niej zwol­ni się twe tempo
a w nor­malnym go­nić Cię będą zombie.

Niezły hor­ro­rek miałam tej no­cy we śnie
i gdy wkrótce będę usy­piać to z nadzieją,
że ko­lej­ny ta­ki przyśni mi się.

Niech przyśni mi się znów.

Pragnę więcej ta­kich snów. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 11 marca 2016, 21:29

+ Piosenka śmierci +

Wy­pełnia mnie mrok
kiedy w sza­cie swej zakapturzonej
podążam przez noc z mą kosą w ręku,
nucąc wszys­tkim naznaczonym
odejścia z te­go świata piosenkę.

Zo­baczysz ... będzie pięknie ...

Kiedy nić twe­go życia
prze­cięta prze­ze mnie pęknie
to chwyć mnie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 10 marca 2016, 16:24

+ Wycinanka Purpurowej Nocy +

Już za­padł mrok
i wszys­tkie twarze w blas­ku księżyca
świecą w nim tak ak­sa­mit­nie ...
piękne i wy­bit­ne, dur­ne oraz brzydkie.

Dzi­siaj dziec­ko w mroku
z pa­pieru pur­pu­rowe­go wzo­ry no­cy wytnie
os­try­mi nożyca­mi ...
wraz z obec­ny­mi duchami,
nie budząc [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 6 marca 2016, 18:48

+ WAMPIRZYCA +

Gdy na dworze mrok zapada,
wol­no budzę się do życia.
Czar­ne włosy, twarz ma blada,
zęby os­tre do krwi picia.

Wieko trum­ny swej unoszę
i pow­staję z niej spragniona.
Noc mi sprzy­ja by zabijać,
to ma po­ra wymarzona.

Przez me ok­no wylatuję
na to mias­to pełne grzechu.
Tam ofiary swe dopadam,
krew ich piję bez pośpiechu.

Gdy na dworze mrok zapada,
budzę się do me­go życia.
Włosy czar­ne, twarz ma blada,
zęby os­te... wampirzyca. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 5 marca 2016, 18:54

pretender

Potnę us­ta twe szydercze,
z których pełzną two­je węże.

Jes­teś bo­wiem tyl­ko człekiem,
który za me­go Pa­na uważać śmie się.

Ka­wał cha­ma, jes­teś śmieciem
jed­nym z miolionów na tym świecie,
do wie­czo­ra aż od rana,
wiosną, zimą, je­sienią, w le­cie ...

mie­rzi mnie twa gęba zakłamana. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 1 marca 2016, 20:46
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

13 czerwca 2019, 16:40Angelique Cruel­ty do­dał no­wy tek­st + In­somnia Des­pe­rati + 

10 czerwca 2019, 11:37Angelique Cruel­ty do­dał no­wy tek­st + Eufo­rius + 

9 czerwca 2019, 20:53silvershadow sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 19:38MyArczi sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:50Michaelowa sko­men­to­wał tek­st Talizman Ta­jem­nic

9 czerwca 2019, 16:42marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:30stalkerai sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:28marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:27Angelique Cruel­ty sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:22marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]