Angelique Cruelty, teksty z października 2014 roku, strona 2

12 tekstów z paździer­ni­ka 2014 ro­ku – auto­rem jest An­ge­lique Cruel­ty.

CZARNY KONIK

Mały czar­ny konik
w krainie górzys­tej i pochmur­nej się błąka,
gdzie rze­ki krwią płyną
tak jak z oczu je­go i ran głębokich
płynie słod­ka, niewin­na krew.

On sam tam zos­tał posłany,
bez ta­ty i bez mamy,
bez bra­ciszka i [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 8 października 2014, 11:14

AUTUMN BALANCE : Jesienna Równowaga

Już je­sień nadeszła.
Przy­roda umiera
a zmęczo­ne la­tem liście
z drzew spa­dają, wykończone.

Przy­jaźniej­sza jest dla zdrowia
nis­ka tem­pe­ratu­ra powietrza.
Słod­ki za­pach melancholii
płuca­mi w duszę chłonę.

Sa­mot­nie się udaję
na piękny cmen­tarz miejscowy.
Jest wiel­ki i mgłą spowity.
Wie­czo­rami się po nim przechadzam.

Ma krew już czys­ta jak aryjska,
mój umysł - trzeźwy i rzeźki.
Ta­jem­nic już moich nie zdradzam
i z niczym już nie przesadzam.
Odtwórz
Odtwórz  

wiersz
zebrał 4 fiszki • 7 października 2014, 11:03
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

13 czerwca 2019, 16:40Angelique Cruel­ty do­dał no­wy tek­st + In­somnia Des­pe­rati + 

10 czerwca 2019, 11:37Angelique Cruel­ty do­dał no­wy tek­st + Eufo­rius + 

9 czerwca 2019, 20:53silvershadow sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 19:38MyArczi sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:50Michaelowa sko­men­to­wał tek­st Talizman Ta­jem­nic

9 czerwca 2019, 16:42marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:30stalkerai sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:28marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:27Angelique Cruel­ty sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:22marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]