Angelique Cruelty, teksty z sierpnia 2015 roku, strona 2

17 tekstów z sier­pnia 2015 ro­ku – auto­rem jest An­ge­lique Cruel­ty.

Demony Przeszłości

Puszczam przeszłość w niepa­mięć ,
budzę się ze snu - lo­tu ,
ot­rze­pując swe skrzydła z alkoholu
ląduję w krainie te­raźniej­szości .

Każde jed­no wspomnienie
przy­wołuje cier­pienie ,
od­syłam je więc w za­pom­nienie ,
choć te­raz jeszcze cienie ich
pukają [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 19 fiszek • 13 sierpnia 2015, 06:33

Wspaniałe życie !

Jed­na Miłość ,
Jed­na Przy­jaźń ,
Jed­na Pra­ca ,
Jed­na Rodzi­na , 
Jed­na Dziew­czy­na ...

Czy to wszys­tko te­raz się zaczy­na ?

Ci mądrzy, którzy tracą
a przez stratę się bo­gacą ,
zdo­bywając doświadczenie
i doz­nają oświece­nia ...

Nie zaz­nałabym szczęścia
gdybym [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 10 fiszek • 12 sierpnia 2015, 02:22

* To Nie Był Sen *

Wszys­tko, cze­go pragnę,
wszys­tko, cze­go szu­kam ...
... jest tutaj.

Pod­nieś mnie kiedy upandę
na swych prze­bacze­nia rękach
i nie ru­gaj jak ma­cocha okrutna,
której imię Udręka, ta
która mie­rzi mnie kiedy jes­tem smutna
i swą po­gardą mnie nęka
a na [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 16 fiszek • 11 sierpnia 2015, 12:01

AUGUST * 7 *

Czyżby to wreszcie już ?
Czyżby to właśnie te­raz ?
Ta śmierć znudziła mnie, cóż ...
Ja w końcu życie wy­bieram .

Czy to był os­tatni raz ?
Czy zgu­ba odeszła na­reszcie ?
Nie jes­tem już sa­ma w [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 23 fiszki • 11 sierpnia 2015, 01:05

+ MOTYL +

Pow­ra­cam z piekła do świata żywych,
choć raz ko­lej­ny myślałam, że umrę.
Tam ręce umarłych mnie ciągły za nogi,
wciągały pod ziemię przez atłas dna trumny.

Zmieniłam się zno­wu w ten ko­kon owada
i spałam tam w [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 10 fiszek • 9 sierpnia 2015, 08:40

+ Ponure Podróże +

Po­nure sny,
chaosu podróże,
już dłużej tak nie chcę,
nie mogę już dłużej.

Znów mrok mnie pochłania
po tok­sycznej burzy
i kroczę przez ogród
bor­do­wych łez róży.

Tą drogą kamienną,
podążam pod górę
i ślis­kie po­de mną
dwie krwa­we kałuże.

Już jes­tem na szczycie,
deszcz łez spływa po mnie
i skaczę w nieznane
w roz­paczy ogromnej. 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 6 sierpnia 2015, 11:10

+ PONURA DROGA +

Na po­nurej drodze
sa­ma kroczę, podążam głodna
do niewiado­mego celu,
zziębnięta i pozostawiona
krwa­wię z bólu i po­tykam się co krok ...

Łapię mysz i roz­gry­zam ją zębami,
krew prze­cieka , gry­zoń kwiczy
roz­dzierając błaga­niem o życie płut­no ciszy [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 1 sierpnia 2015, 21:27
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

13 czerwca 2019, 16:40Angelique Cruel­ty do­dał no­wy tek­st + In­somnia Des­pe­rati + 

10 czerwca 2019, 11:37Angelique Cruel­ty do­dał no­wy tek­st + Eufo­rius + 

9 czerwca 2019, 20:53silvershadow sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 19:38MyArczi sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:50Michaelowa sko­men­to­wał tek­st Talizman Ta­jem­nic

9 czerwca 2019, 16:42marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:30stalkerai sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:28marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:27Angelique Cruel­ty sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:22marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]