Angelique Cruelty, teksty ze stycznia 2016 roku, strona 3

25 tekstów ze stycznia 2016 ro­ku – auto­rem jest An­ge­lique Cruel­ty.

+ Diabeł i Ja +

Me bla­de, na­gie ciało ułóż swo­bod­nie
w wyłożonej czer­wo­nym atłasem
czar­nej trum­nie
i w mój os­tat­ni od­dech po­wiet­rze niech przet­nie
jed­no os­tre pre­cy­zyj­ne gardła prze­cięcie
bym na wieki utonęła w swo­jej słod­kiej krwi.

Ja­ka jes­tem i ja­ka [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 6 stycznia 2016, 08:59

+ Tango Zmian +

Raz, dwa, trzy i
raz, dwa ...

Czas się zmienić, Matyldo,
za­pom­nieć już o smut­ku, Matyldo.
Przes­tać ma­zać się jak dziec­ko, Matyldo
i czas już przes­tać pić...

Ta dam - tam dam.

Czas do­rosnąć, Matyldo
i wziąć się w końcu [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 5 stycznia 2016, 12:52

HOSTEL XIII

Przy­kute­go do tro­nu twe­go zgonu,
cze­kają cię ok­rutne tortury.
Nie szko­da Ciebie te­raz nikomu,
wszędzie wokół biegają głod­ne szczury.

Nie da się wy­baczyć te­go, co zrobiłeś...
zbyt wiele pięknych is­tot zgwałciłeś i zabiłeś.
Kiedy będziesz wył z bólu [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 4 stycznia 2016, 12:16

+ Kartka z Psychiatryka +

Białe kra­ty w oknach,
kre­mowo-żółte sa­le i ko­rytarze oraz
ohyd­ne szpi­tal­ne łóżka.

Jes­cze tym ra­zem z życiem uszłam
i o wol­ności wciąż marzę, choć wiem,
że spędzić tu ro­ku jeszcze pół mam.

Nud­no tu, choć luz mam.
Lap­to­py nie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 2 stycznia 2016, 19:15

Czy ktoś oglądał film LA RE­LIGIEUSE (Za­kon­ni­ca) z 2013 ro­ku? Tam przełożona za­kochała się w swo­jej po­dopie­cznej tak bar­dzo, że stra­ciła dla niej ro­zum i osza­lała z miłości, to­tal­nie i bez pamięci. [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 6 fiszek • 1 stycznia 2016, 04:35
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

13 czerwca 2019, 16:40Angelique Cruel­ty do­dał no­wy tek­st + In­somnia Des­pe­rati + 

10 czerwca 2019, 11:37Angelique Cruel­ty do­dał no­wy tek­st + Eufo­rius + 

9 czerwca 2019, 20:53silvershadow sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 19:38MyArczi sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:50Michaelowa sko­men­to­wał tek­st Talizman Ta­jem­nic

9 czerwca 2019, 16:42marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:30stalkerai sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:28marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:27Angelique Cruel­ty sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:22marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]