Angelique Cruelty, teksty z września 2015 roku, strona 2

17 tekstów z września 2015 ro­ku – auto­rem jest An­ge­lique Cruel­ty.

Mój Panie Szatanie

Miej mnie w opiece,
mój pa­nie Szatanie.
Niech z rąk ich nigdy
mi się krzyw­da nie stanie.

Chwyć moją duszę
i pożryj ją prędziej
nim oni mnie wezmą
w nik­czem­ne swe ręce.

Tyś mi nadzieją jest
wielką o świcie
i Tyś [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 20 września 2015, 08:15

* Dziewięć Miesięcy *

Już kończy się wrze­sień
i je­sień nad­chodzi, po­ra mo­ja ukocha­na
a we mnie pos­ta­nowiona zmiana
się zaczy­na - nie chcę być więcej pi­jana.

Ta dziew­czy­na, z którą
mam się spot­kać w le­cie
już myśleć jak ja o tym zaczy­na.

Mo­ja kocha­na, je­dyna...

Za te 9 miesięcy
nie­chaj coś piękne­go
się z nas dwoj­ga urodzi.

* dla Ver­cetti i Mnie * 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 18 września 2015, 12:12

+ TEN SEN +

Muszę zapomnieć,
prze­nieść się w in­ny świat,
świad ma­gii i stworów,
de­monów i zła.

Za­padam dziś w sen,
hor­ror mi się przyśni,
za­padam w ten sen
w głowie bez żad­nych myśli.

Za­padnę w ten sen
i nie chcę się już budzić,
tu­taj jes­tem straszną
zmorą pośród ludzi.

Za­padam te­raz w sen,
w którym chcę już zostać
i tam między swoimi
na zaw­sze pozostać. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 17 września 2015, 02:32

* Bajka o Misiu i Królowej *

Mały miś raz zgu­bił drogę
i sa­mot­nie przez las poszedł.
Jest mi smut­no, bar­dzo zimno.
Niech mnie ktoś przy­gar­nie, proszę.

Nie bój się fut­rza­ny misiu,
znaj­dziesz ko­goś, kto pokocha
two­je oczka kruczo-czarne
i twój mały, śliczny nochal.

Miś wędro­wał bardzo [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 16 września 2015, 16:24

Widzę cię

Mu­siałeś zro­bić coś bar­dzo złego
ko­muś drugiemu
sko­ro wy­bierasz udręke na tym śwecie
niż spokój na tam­tym ...

Twój strach to dla mnie słodycz
słod­sza niż dla dzi­kiego wilka
sma­kowi­ta sar­na - zdobycz.

Niczym tak się nie brzydzę .. przyz­nać muszę ...
niż bojącym się śmierci,
pot­ra­fiącym pas­twić się tyl­ko nad słabszym
gwałci­cielem, mendą i tchórzem ...

* de­dyko­wane nies­te­ty wielu *
Odtwórz  

wiersz
zebrał 2 fiszki • 7 września 2015, 02:56

+ 'NIE' dla chandry +

Kiedy do­pada mnie chandra
i na łzy bo­les­ne mi się zbiera,
przy­wodzę na myśl tą przeszłość,
co była dużo gor­sza niż teraz.

I o bieda­kach też myślę,
którzy niż ja o wiele gorzej mają
i o tych krajach [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 2 września 2015, 08:35

+ dietka dohalloweenowa +

Na śniada­nie bar­dzo smaczna
jed­na bułka serowa
a do te­go czar­na kawa
łyżką cuk­ru posłodzona.

Na obiadek o czternastej
ry­ba w puszcze bez pieczywa
i naj­le­piej niech się ona
smaczną szprotką nazywa.

Na ko­lację jed­no średnie
słod­kie jabłko soczyste
i pół szklan­ki mineralnej,
dob­rze zim­nej, przeźroczystej.

No bo trochę kur­de zgrubłam,
w dwa miesiące chcę być nowa.
Zo­baczy­my jak mi wyjdzie
diet­ka dohalloweenowa. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 1 września 2015, 10:33
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

13 czerwca 2019, 16:40Angelique Cruel­ty do­dał no­wy tek­st + In­somnia Des­pe­rati + 

10 czerwca 2019, 11:37Angelique Cruel­ty do­dał no­wy tek­st + Eufo­rius + 

9 czerwca 2019, 20:53silvershadow sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 19:38MyArczi sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:50Michaelowa sko­men­to­wał tek­st Talizman Ta­jem­nic

9 czerwca 2019, 16:42marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:30stalkerai sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:28marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:27Angelique Cruel­ty sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:22marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]