Angelique Cruelty, teksty z września 2015 roku

17 tekstów z września 2015 ro­ku – auto­rem jest An­ge­lique Cruel­ty.

+ OCTOBER +

Nie­chaj wszys­cy się Jesieni
w pas kłaniają jej niewierni.
Dzi­siaj nas­tał piękny miesiąc ...
ukocha­ny mój Październik.

La­to zmarło już zmęczone
dni upal­nych ciągiem serii.
Września zgo­nem narodzony
przyszedł chłod­ny Październik.

Dni już krótsze, czas spowalnia
z do­minacją pięknej czerni
a w mym ser­cu raj uwalnia
mój cu­dow­ny Październik.

Fruną liście kolorowe,
ja przez ok­no swej pustelni
świat podzi­wiam znów na nowo,
gdyż znów nas­tał Październik. 

wiersz
zebrał 22 fiszki • 30 września 2015, 21:59

Wolę być de­monem w raju
niż aniołem w piekle. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 29 września 2015, 22:35

+ Dobrze Być Upiorem +

Nie czuć bólu,
nie czuć strachu,
nie bać się ni­kogo, niczego
i nicze­go nie żałować ...

Ura­zy do ni­kogo nie chować
i nie mod­lić się do Bo­ga ...

Nie py­taj mnie dlaczego
nie ob­chodzi mnie two­ja trwoga,
ale chętnie Ci to po­wiem ...

Słaba Ma­tyl­da już umarła
i na­rodziła się no­wa, twarda,
pół żywa - pół martwa
pocho­wana w swym ciele
na zaw­sze niczym w pięknym grobie.

I o wiele bar­dziej to życie wolę
niż tam­to, za­nim stałam się upiorem. 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 28 września 2015, 21:10

+ BRAMA +

W ciemną noc
w le­sie sama,
opęta­na przez groźne demony,
prze­de mną ot­wiera się brama
do Króles­twa Szatana,
niez­na­nego mi do tej pory.

We mnie mści­we zmo­ry siedzą
i budzą spra­wied­li­wości pot­wo­ry wiedząc,
że po­ra zem­sty właśnie nastała.

Po całym ciele [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 27 września 2015, 20:02

+ fantastyczny sen +

świado­ma wszystkiego
odróżniam dob­ro od zła,
chłam od geniuszu,
słuszność od błędu
i te­raz, gdy szansę mam
uwol­nić się od obłędu
to ją w pełni wykorzystam.

Jed­nak rzeczywistość
przy­bija mnie do ziemi
i pełznie na prze­ciw mnie.

Nie mam wyboru,
muszę prze­ciw­sta­wić się jej.

Nad ziemię unoszę się
i pluję na nią z góry
swoim fan­tastycznym snem. 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 26 września 2015, 11:30

Początek Nowego życia

Wkraczam w dorosłość
z na­dejściem jesieni.
Niech świat mój dziecięcy
nie zgi­nie, lecz zmieni się.

Wkraczam w dorosłość
w no­wym wymiarze
i nie­chaj w nim wszystko
to o czym marzę spełni się.

Wkraczam w dorosłość
sa­ma mieszkając,
gdzie ludzie za gorszą
od nich mnie mają, nie boję się...

wkraczając w do­rosłość będąc trzeźwą,
bo wiem i pa­miętam tę rzecz ważną jedną
i będę bez przer­wy pow­tarzać to zda­nie ...

Gdy dot­kniesz bu­tel­ki, skreślo­na zostaniesz. 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 25 września 2015, 21:41

+ Gęsta Mgła +

Wy­cie wilków roz­legło się w powietrzu,
strach roz­prysnął się niczym krwa­wa bańka,
noc do­piero się zaczęła,
na ucztę wiele godzin po­zos­tało nam do poranka.

U me­go bo­ku mo­ja je­dyna wyb­ranka stoi
i również nicze­go się nie bojąc
w [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 24 września 2015, 11:40

Me Nowe Oczy

O Jesieni,
Mat­ko Ko­loro­wej Melancholii.

Z dniem twe­go nastania
pop­rzy­sięgam To­bie i sobie
naj­ważniej­szą w moim życiu zmianę.

Spójrz w nie i po­wiedz mi
czy kłamią me no­we oczy,
już nig­dy więcej pijane. 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 23 września 2015, 23:16

SIEDEM

Jeśli SIEDEM jest fak­tycznie szczęśliwą liczbą,
za­tem nie­chaj będzie także moją...

Siedem mądrych przy­kazań spróbuję teraz
wy­myśleć poezją swoją, jeśli się da ...

Je­den - Nie bój się, bo tchórze się boją,
nie­chaj spokój i pew­ność siebie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 22 września 2015, 10:52

11 Stopni Powyżej Zera

Nie prze­sadź ze zmartwieniami.

Zdąży jeszcze zmar­twić Cię
chłód je­sien­ne­go poranka,
kiedy sa­motną w twoim mieszkaniu
obudzi Cię pu­kający w ok­no Babadook.

Czas byś cofnął gdy­byś mógł,
ale cze­go się nie cofnie,
o tym le­piej po pros­tu zapomnieć.

Nigdy [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 13 fiszek • 21 września 2015, 09:00
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

13 czerwca 2019, 16:40Angelique Cruel­ty do­dał no­wy tek­st + In­somnia Des­pe­rati + 

10 czerwca 2019, 11:37Angelique Cruel­ty do­dał no­wy tek­st + Eufo­rius + 

9 czerwca 2019, 20:53silvershadow sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 19:38MyArczi sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:50Michaelowa sko­men­to­wał tek­st Talizman Ta­jem­nic

9 czerwca 2019, 16:42marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:30stalkerai sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:28marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:27Angelique Cruel­ty sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:22marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]