Angelique Cruelty, myśli, strona 3

22 teksty (myśli) – auto­rem jest An­ge­lique Cruel­ty.

Przed chwilą zeb­rało mnie na chan­drę, zaczęłam płakać i użalać się nad sobą. Nag­le walnęłam się pięścią w głowę i po­myślałam... prze­cież na świecie jest ty­lu cho­rych ludzi, ka­lek, małych sierot, ludzi [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 6 fiszek • 25 grudnia 2014, 01:32

To życie jest dziwne.
Te wszys­tkie rzeczy,
które jeszcze nie tak daw­no mnie przerażały
te­raz nie ro­bią na mnie żad­ne­go wrażenia... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 27 listopada 2014, 01:08
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

13 czerwca 2019, 16:40Angelique Cruel­ty do­dał no­wy tek­st + In­somnia Des­pe­rati + 

10 czerwca 2019, 11:37Angelique Cruel­ty do­dał no­wy tek­st + Eufo­rius + 

9 czerwca 2019, 20:53silvershadow sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 19:38MyArczi sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:50Michaelowa sko­men­to­wał tek­st Talizman Ta­jem­nic

9 czerwca 2019, 16:42marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:30stalkerai sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:28marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:27Angelique Cruel­ty sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:22marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]