Angelique Cruelty, poezja, strona 30

296 tekstów (poez­ja) – auto­rem jest An­ge­lique Cruel­ty.

KONGEN AV NORGE - Król Norwegii

To dzięki niemu Black Metal
stał się na świecie aż tak słynny.
Spędził długie la­ta w więzieniu, choć
moim zda­niem był w za­sadzie niewinny.

Prze­cież plan był ta­ki by go zabić
a przed śmier­cią torturować,
więc pos­ta­nowił zadziałać [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 10 września 2014, 08:05

*Oberwanie Księżycowej Chmurki*

Lunął nag­le na me serce
słod­ki deszcz zauroczenia.
Gdy spoj­rzałam na jej zdjęcie,
w se­kun­dzie za­marłam z wrażenia.

Smut­no mi się też zrobiło,
pow­strzy­mać nie mogłam westchnienia,
gdyż wiem jak cier­pi serduszko
te­go cud­ne­go stworzenia.

Dedykowane...

...To­bie, Księżyco­wy Skar­bie. ;)

Odtwórz  

wiersz
zebrał 8 fiszek • 9 września 2014, 09:35

* ABBY MOON *

Mo­ja piękna Ab­by Moon,
sa­ma wyb­rałaś tą drogę.
Te­raz nie ma już odwrotu.
Nic na to po­radzić nie mogę.

Os­trze­gałam Cię kochana.
Ty­le ra­zy Ci mówiłam,
lecz ty na­dal mnie błagałaś
bym w wam­pi­ra Cię zmieniła.

*Ab­by wiesz, że tylko [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 8 września 2014, 07:59

* Czyjaś Przyjaźń *

Trzy­maj­my się ra­zem i nie wal­czmy ze sobą.
Niech ogień w naszych sercach
nie spa­li nasze­go zdro­wego rozsądku.

Uwierz we mnie sios­tro
a ja w Ciebie wie­rzyć będę
i wszys­tko będzie dob­rze, gdy będziemy
dla siebie poprostu [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 10 fiszek • 6 września 2014, 08:59

* Będzie Się Działo II * : DEMON W CIELE KAPŁANA

De­mon w ciele kapłana swą misję roz­począł
od ra­zu i sprzątać zaczął od ra­na
by do następnej mszy w połud­nie się wyrobić
i no­wy wys­trój kościoła uszykować.

Trupów nie za­mie­rza cho­wać, je­no nowy,
piękny ołtarz [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 5 września 2014, 09:35

ANGELIQUE CRUELTY : * Będzie Się Działo *

Wyp­chnął wieko spróchniałej trum­ny
od wewnątrz i pająki z niej wy­pełzły
ohyd­ne a po­tem pow­stał on...

W oczach ot­chłań miał czarną
i prze­rażający hor­ror z nich wy­zierał
a ciało je­go us­chłe do kości
przez de­mo­na straszli­we­go
życiem [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 4 września 2014, 14:37
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

13 czerwca 2019, 16:40Angelique Cruel­ty do­dał no­wy tek­st + In­somnia Des­pe­rati + 

10 czerwca 2019, 11:37Angelique Cruel­ty do­dał no­wy tek­st + Eufo­rius + 

9 czerwca 2019, 20:53silvershadow sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 19:38MyArczi sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:50Michaelowa sko­men­to­wał tek­st Talizman Ta­jem­nic

9 czerwca 2019, 16:42marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:30stalkerai sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:28marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:27Angelique Cruel­ty sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:22marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]