Angelique Cruelty, poezja, strona 5

296 tekstów (poez­ja) – auto­rem jest An­ge­lique Cruel­ty.

+ Katarakta Samotności +

Kim jestem?

W mym lus­trze upiór ja­wi się senny
w od­cieniu tru­pio-bla­dym, wie­czo­rową porą,
od­dając mnie w objęcia
obec­nym wokół mnie ciem­ności zmorom.

Ja­ki jest twój ulu­biony kolor?

Czar­ny i bordo.
Nak­ry­wam się uko­jenia kołdrą w nocy,
podążając w zaświaty
za sprawą mis­tyczne­go mro­ku mocy.

Ten świat wy­daje mi cię obcy
i ka­taraktą sa­mot­ności zaszły mo­je oczy.

Wciąż błądze w straszli­wym mroku,
nie wiedząc jak mo­je życie się da­lej potoczy. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 12 marca 2016, 15:39

+ GRA +

Nie pod­chodź zbyt blisko,
bo ta gra do środ­ka Cię wciągnie
i w niej zwol­ni się twe tempo
a w nor­malnym go­nić Cię będą zombie.

Niezły hor­ro­rek miałam tej no­cy we śnie
i gdy wkrótce będę usy­piać to z nadzieją,
że ko­lej­ny ta­ki przyśni mi się.

Niech przyśni mi się znów.

Pragnę więcej ta­kich snów. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 11 marca 2016, 21:29

+ Piosenka śmierci +

Wy­pełnia mnie mrok
kiedy w sza­cie swej zakapturzonej
podążam przez noc z mą kosą w ręku,
nucąc wszys­tkim naznaczonym
odejścia z te­go świata piosenkę.

Zo­baczysz ... będzie pięknie ...

Kiedy nić twe­go życia
prze­cięta prze­ze mnie pęknie
to chwyć mnie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 10 marca 2016, 16:24

+ Wycinanka Purpurowej Nocy +

Już za­padł mrok
i wszys­tkie twarze w blas­ku księżyca
świecą w nim tak ak­sa­mit­nie ...
piękne i wy­bit­ne, dur­ne oraz brzydkie.

Dzi­siaj dziec­ko w mroku
z pa­pieru pur­pu­rowe­go wzo­ry no­cy wytnie
os­try­mi nożyca­mi ...
wraz z obec­ny­mi duchami,
nie budząc [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 6 marca 2016, 18:48

+ WAMPIRZYCA +

Gdy na dworze mrok zapada,
wol­no budzę się do życia.
Czar­ne włosy, twarz ma blada,
zęby os­tre do krwi picia.

Wieko trum­ny swej unoszę
i pow­staję z niej spragniona.
Noc mi sprzy­ja by zabijać,
to ma po­ra wymarzona.

Przez me ok­no wylatuję
na to mias­to pełne grzechu.
Tam ofiary swe dopadam,
krew ich piję bez pośpiechu.

Gdy na dworze mrok zapada,
budzę się do me­go życia.
Włosy czar­ne, twarz ma blada,
zęby os­te... wampirzyca. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 5 marca 2016, 18:54

pretender

Potnę us­ta twe szydercze,
z których pełzną two­je węże.

Jes­teś bo­wiem tyl­ko człekiem,
który za me­go Pa­na uważać śmie się.

Ka­wał cha­ma, jes­teś śmieciem
jed­nym z miolionów na tym świecie,
do wie­czo­ra aż od rana,
wiosną, zimą, je­sienią, w le­cie ...

mie­rzi mnie twa gęba zakłamana. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 1 marca 2016, 20:46

+ Strefa Marzeń +

Po rze­ce snów mistycznych
płyńmy ra­zem szma­rag­dową łodzią
aż pur­pu­rowe niebo
sta­nie się gwieździs­tym zmierzchem.

Chcę śnić i śnić,
więc nie budź mnie jeszcze.
Od­dychaj­my ra­zem tym cudownym
krys­ta­licznie rześkim powietrzem.

Po ciele przechodzą mnie dreszcze
i nic nie jest lep­sze teraz,
gdy mglis­ty og­nik do ucha mi szepcze
słowa tyl­ko tu tu­tej­sze ...

' Za­miast płakać śmiej się,
kiedy czy­tam two­je wier­sze '. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 28 lutego 2016, 12:27

+ Ciosy Łaski +

Przyjdę nocą, kiedy uśniesz.
Os­trze me twe gardło muśnie
i roz­budzą gwiaz­dy śmier­ci się na niebie.

Dam Ci to, cze­go tak pragniesz...
Krwią za­lany całkiem zbladniesz,
kiedy zadźgam z całych sił mych wtem ja Ciebie.

Tam na łodzi swej popłyniesz
po ni­cości twej krainie
i zos­ta­niesz w jej słod­kości już na wieki.

Miej­sca tu nie mogłeś znaleźć,
więc zos­ta­niesz tam na stałe.
Nie ot­worzą się już nig­dy twe powieki. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 26 lutego 2016, 13:31

+ Mistrzu Głębi Władco Głębin +

Mis­trzu Głębi,
niech się spełni
o czym marzę
wszys­tko, w pełni.

Niech me ser­ce
już nie cierpi,
niech zaświeci
płomień w ciemni.

Nie­chaj wszyscy
twoi wierni
się zjednoczą,
Wład­co Głębin.

Chcę nie wierzyć
włas­nym oczom
gdy się zjawisz
w mej pustelni. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 25 lutego 2016, 18:13

+ Odbicie +

Gęsta mgła spo­wiła góry,
śnieg pok­rył szczyt potężny.
Siedzę sa­ma u je­go podnóża
i piszę w sied­lisku węży :
'' Cze­mu nikt nie czy­ta moich wierszy?''.

Chcesz przeczy­tać? ...
Bądź pierwszy.
Wszys­tko płynie ciemną krwią
z sa­mego wnętrza mojej [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 24 lutego 2016, 15:48
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

13 czerwca 2019, 16:40Angelique Cruel­ty do­dał no­wy tek­st + In­somnia Des­pe­rati + 

10 czerwca 2019, 11:37Angelique Cruel­ty do­dał no­wy tek­st + Eufo­rius + 

9 czerwca 2019, 20:53silvershadow sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 19:38MyArczi sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:50Michaelowa sko­men­to­wał tek­st Talizman Ta­jem­nic

9 czerwca 2019, 16:42marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:30stalkerai sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:28marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:27Angelique Cruel­ty sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:22marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]