Angelique Cruelty, poezja, strona 6

296 tekstów (poez­ja) – auto­rem jest An­ge­lique Cruel­ty.

+ Zmierzamy Razem Do Wieczności Wejścia +

Za­bierz mnie na spa­cer nocą
pośród gęstwin ig­lastych drzew.
Tyl­ko Ty i ja, nikt więcej,
wejdźmy w ten las trzy­mając się za ręce
i nucąc nasze­go przez­nacze­nia piosenkę.

Za­bierz ode mnie udrękę i roz­baw do łez,
bym śmiała [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 23 lutego 2016, 15:43

+ Ballada śmierciowej nocy +

Zmie­rzch, śnieżyca,
łyse drze­wo na po­nurym urwisku
ob­siadły skrzeczące czar­ne ptaszyska.

Niedługo Król Mrok spo­wije wokół wszystko,
łapiąc za rękę Królową Noc,
ale śgieg rozświet­li pustą przestrzeń,
nie dając im pochłonąć wszys­tkiego jeszcze.

Mat­ka śmierć tru­pie po tym śniegu,
opuściwszy [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 19 lutego 2016, 18:54

+ Twarde Postanowienie +

Nig­dy nie dot­knę już rzeczy,
która mogłaby mnie osłabić
a tym bar­dziej takiej,
która mogłaby mnie zabić.

Więc jeśli kiedykolwiek
poczęstu­jesz mnie alkoholem,
nie za­waham się butelki
w two­je gardło wsadzić. 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 16 lutego 2016, 15:43

+ Oddaję Ci Siebie +

Od­daję Ci siebie,
me ser­ce, mą duszę.
Od­daję na zawszę,
bo chcę a i muszę.

Od­da­je, bo kocham Cię
bar­dzo, nad życie,
bo bez Ciebie, skarbie,
bez sen­su jest życie.

I życia bez Ciebie
nie wyob­rażam sobie
a kto­kol­wiek zapyta,
każde­mu to powiem...

że Ty tyl­ko jesteś
miłości mej rajem
i właśnie dlatego
Ci siebie oddaję.

* Dla Ver­cetti * 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 15 lutego 2016, 16:06

Nocna Mara

W mro­ku płacze maleństwo,
wro­ny kraczą przekleństwo.
W moją bar­wną dzielnicę
wdziera się niebezpieczeństwo.

Wczo­raj było włamanie
i był gwałt i morderstwo.
Ja­kieś dwa podłe dranie
popłynęły w szaleństwo.

Tłum po­lic­ji nad ranem,
zwłoki zmasakrowane.
Już pla­nują jak zrobić
na mor­derców łapanę.

Obudziłam się dzisiaj
zim­nym po­tem zalana.
Ach, co to był za koszmar,
ach , co za noc­na mara. 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 14 lutego 2016, 09:30

BIG DREAM

Nie chcę być zwykła, ta­ka jak wy.
Nie na­daję się na prze­ciętne­go człowieka.
Chcę zos­tać sławną, wielką gwiazdą
i wciąż marzę, że ta­ka przyszłość mnie czeka.

Je­sienią spot­kałam Jim'a Carrey'a,
gdy kręcił True Cri­mes u nas w [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 13 lutego 2016, 12:41

ZOMBIE vs Kombi

Rob to jest de­beściak gość.
Na naz­wisko ma on Zombie.
A ty Grześku wsadź sę w zad
twe czter­dzies­to­lecie Kombi. 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 12 lutego 2016, 10:59

+ Tobie Na Złość +

Jes­teś dobry?
Będę lepsza...
najmądrzejsza,
najpiękniejsza.

Swe cierpienie
w złoto zmienię
gdy nadejdzie
polepszenie.

Wiedz, że byłam
pra­wie martwa,
ale jes­tem
tak uparta,

że wciąż żyję,
bo tym robię
jak najbardziej
na złość tobie. 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 11 lutego 2016, 14:32

+ Moja Klątwa +

Wszys­tkie kur­wy te­go świata
nie­chaj spot­ka straszny los.
Dzi­siaj, wy owie­czki boże,
ja przek­li­nam wszys­tkich was.

Wtem w ob­liczu katastrofy
tra­tuje­cie się nawzajem.
Dob­rze wiecie ludzkie ścierwa,
nie ma dla was miej­sca w raju.

Nie ma dla was przebaczenia,
grzechy wasze są za ciężkie.
W strachu mod­lisz się do boga,
ja ze śmie­chu za­raz pęknę.

Wtem w ob­liczu końca świata
w trwodze płaczesz o swój los,
lecz już te­raz jest za późno,
ja przeklęłam wszys­tkich was. 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 10 lutego 2016, 16:27

+ SPRAWIEDLIWE +

Na me życie pełne bólu
pat­rzą chyt­ro oczka chciwe,
pragnąc ok­raść jeszcze bardziej
życie to niesprawiedliwe.

Na me łzy czychają zmory
pełne grzechu i parszywe
chcąc uczy­nić bar­dziej przykrym
życie me niesprawiedliwe.

Cza­sem wkrad­nie się tu bezsens
i zwątpienie przeraźliwe...
z za­pyta­niem krzyk udręki :
'Jak to wszys­tko jest możliwe???'

Gdy nas spra­wied­li­wość dorwie,
z góry spoj­rzę na twą krzywdę.
Wte­dy Ci spo­koj­nie powiem,
że to bar­dzo sprawiedliwe. 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 9 lutego 2016, 07:52
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

13 czerwca 2019, 16:40Angelique Cruel­ty do­dał no­wy tek­st + In­somnia Des­pe­rati + 

10 czerwca 2019, 11:37Angelique Cruel­ty do­dał no­wy tek­st + Eufo­rius + 

9 czerwca 2019, 20:53silvershadow sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 19:38MyArczi sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:50Michaelowa sko­men­to­wał tek­st Talizman Ta­jem­nic

9 czerwca 2019, 16:42marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:30stalkerai sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:28marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:27Angelique Cruel­ty sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:22marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]