Angelique Cruelty, poezja

296 tekstów (poez­ja) – auto­rem jest An­ge­lique Cruel­ty.

+ Insomnia Desperati +

że sny jak brzyt­wy os­tre są
a po­wieki jak go­ryle ciężkie bywa
i wte­dy nie odpoczywasz
a co­raz bar­dziej się męczysz

sze­lest pa­pier­ka głośnym hałasem brzęczy
a co chwilę za­dem przyg­niata cię goryl
i sil­nym pier­dem w krainę [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 13 czerwca 2019, 16:40

+ Euforius +

Wy­pełznął spod łóżka je­go północą
a gdy ten się zbudził to spoj­rzał mu w oczy
swym wzro­kiem pochłonął je­go świadomość
i życie mu no­we dał tam­tej nocy

a sta­re odeb­rał i w ni­cość zamienił
nim słońce na­deszło to już go nie było
wstał wol­no i poszedł przeglądnąć się w lustrze
och jakże cu­dow­nie się mu w nie patrzyło 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 10 czerwca 2019, 11:37

+ Wizja Strasznych Lalek +

Miałam straszną wizję z góry
wizję z góry miałam tam
w do­le dom­ki jak z tektury
a w nich lal­ki małe tak

woj­na ogarnęła miasto
woj­na ogarnęła kraj
przyszło się za­bijać lalkom
za­pom­niany zos­tał raj

i widziałam straszny obraz
sprzed osiem­dziesięciu lat
przyszedł kres wszel­kiego dobra
zło pożarło tam­ten świat

miałam straszną wizję z góry
w do­le mi­lion krwa­wych plam
lal­ki ro­bią so­bie dziury
a krew le­ci strasznie tak 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 9 czerwca 2019, 16:01

Talizman Tajemnic

Talizman

bez wyznań

nie będziesz

nic wiedzieć

bo działać

przestanie

gdy zechcę

powiedzieć. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 4 czerwca 2019, 21:14

Nasz Pokój

Mój pokój jest najczarniejszy
do drzwi nie chce pu­kać nikt
po ścianach bru­nat­na krew spływa
czy ja tyl­ko jes­tem w nim?

Czy może tu sie­dzi ktoś jeszcze ze mną
a moi sąsie­dzi to wiedzą na pewno
i z da­la trzy­mają się?

W nim jes­tem także na zewnątrz
to w oczach mych krwa­wa ciemność
lecz w je­go ja żyję śnie. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 3 czerwca 2019, 14:42

Tło Czerni

Czar­ne wil­ki roz­szar­pały
me ser­ce na strzępy
i nie doz­na ono nig­dy już
cier­pienia ludzkiego

Mo­ja dusza się rozlała
i sto­piła z tłem czerni
w którym kiedyś być się bałam
lecz pragnęłam też jego

Ból był straszny lecz trwał tyl­ko krótką chwilę
i za­kończył długie męki wiel­kiej trwogi
wnet na­zajut­rz opuściłam swą mogiłę
i zaczęłam lep­szy żywot z Czar­nym Bogiem. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 2 czerwca 2019, 19:05

Leave with Leafs

La­to się zaczęło,
lecz myślę o jesieni,
kiedy me istnienie
w ni­cość się za­mieni ...

Może coś na­piszę ...
was i tak to wali,
bo wszys­cy geniusze
już poumierali. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 24 czerwca 2016, 23:03

+ R.I.P. +

Już niedługo będę u mnie,
w mo­jej ak­sa­mit­nej trumnie.
W końcu będę ja coś miała -
spokój wie­czny kiedy umrę.

Mam cię do­syć, podły świecie,
ale nie chcę zdychać w lecie.
Odejść chcę w mój czas kochany,
więc zaczekam [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 24 czerwca 2016, 22:31

dark one

żeg­naj, pro­myku słońca.
Nig­dy nie do­sięgnie mnie już twój smutek.

Po­godziły się me skłóco­ne osobowości,
to nad­miaru sa­mot­ności ich jest skutek.

To koniec.

Nie pot­rze­buję cię!
Ani ni­kogo in­ne­go niż siebie samej.

Pop­rostu ...
muszę wędro­wać sa­mot­nie przez mrok,
w które­go jes­tem środku,
wca­le nie kłamię.

A grzechy ...
są już ob­ce mi. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 23 czerwca 2016, 23:58

+ NO MOTHER WHAT +

Gdy gorzko płakałam
przez ciebie pijaną,
gdy z oczu płynęły mi łzy

to rzecz tyl­ko jedną
wte­dy wiedziałam,
że nie chcę być ta­ka jak ty.

I choć sa­ma piłam
to te­raz rozumiem
dlacze­go tak ze mną się działo ...

Przez ciebie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 22 czerwca 2016, 23:00
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

13 czerwca 2019, 16:40Angelique Cruel­ty do­dał no­wy tek­st + In­somnia Des­pe­rati + 

10 czerwca 2019, 11:37Angelique Cruel­ty do­dał no­wy tek­st + Eufo­rius + 

9 czerwca 2019, 20:53silvershadow sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 19:38MyArczi sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:50Michaelowa sko­men­to­wał tek­st Talizman Ta­jem­nic

9 czerwca 2019, 16:42marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:30stalkerai sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:28marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:27Angelique Cruel­ty sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:22marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]