Angelique Cruelty, strona 4

340 tekstów – auto­rem jest An­ge­lique Cruel­ty.

+ na odwrót +

Nasz świat się przewraca.
Cier­pli­wość już tracę.
Tak szczerze to wątpię
czy Bóg wam wybaczy.

Na wi­dok zepsucia
już chce mi się rzygać
a jeśli mym grzechem
jest gniew no to wybacz...

Zbocze­nie, pedalstwo
i pedofilia
na drodze są dobrej
by zmienić się w normę.

So­doma z Gomorą
na skalę światową,
grzech zmienia się w cnotę,
zło sta­je się dobrem. 

wiersz • 22 maja 2016, 13:32

WATYKAN 666

Połp Fran­ciszek satanista
już się sam do te­go przyznał,
że to po­miot Lucyfera,
ale do was nie do­ciera ...

W Wa­tyka­nie oficjalnie
śpiewa Sza­tano­wi psalmy
a Je­zusa przyrównuje
do Al­la­ha ... nienormalny?

Tak, że każdy dziec­kiem Bożym
mówi, bo im o to chodzi :
Je­den rząd, jed­na religia,
New Wor­ld Or­der - zła strategia.

Połp Fran­ciszek, ten mężczyzna
pełni służbę Antychrysta.
Wszys­cy dra­nie w Wa­tyka­nie ...
prze­cież to Lucyferianie.
Odtwórz  

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 18 maja 2016, 21:42

+ Na Wszelki Wypadek +

Wyłączam już lampę i oczy zamykam.
Podążam przez ciem­ność, bez strachu w nieznane,
z nadzieją, że we śnie zos­tanę na zawsze,
że już nie ot­worzę swych oczu nad ranem.

Gdy świat tra­ci ro­zum i woj­na na [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 17 maja 2016, 20:29

+ To nie żart prima aprilisowy +

Pocze­kaj­my do lis­to­pada ...
Jeśli dyk­ta­torem po­zos­ta­nie pre­zydent Obama
to już będziemy pewni,
że nad­szedł krwa­wy czas obozów FEMA
i roz­poczęła się ma­sowa chrześci­jan zagłada.

Trzydzieści ty­sięcy gilotyn
i półto­rei mi­liar­da sztuk amunicji
to nie żad­na ściema a szczera [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 31 marca 2016, 14:24

+ Bez Tytułu +

Strzeż się sza­tańskich demonów,
bo one żyją wśród nas.
Wyglądam z wy­sokiego balkonu,
prze­cieram oczy i pat­rzę na świat.

Nie piję już trzy miesiące
a do­piero te­raz zaczy­nam myśleć.
Zaczy­nam dru­gie życie,
opuszczam pi­janą sa­mot­ności wyspę.

Myślałam, że to koniec,
ale [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 28 marca 2016, 12:23

Otwórz Oczy : STOP NWO!

Ziemia jest płaska.
Co jest, do diaska???
świat dookoła otacza Alaska.

Ko­niec już z wa­mi - Iluminatami.

MA­SON KO­PER­NIK
SPRZE­DAŁ NAM KŁAMSTWA!!!

Odtwórz

Odtwórz  

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 27 marca 2016, 20:41

Bruksela 3/22

Państwo Is­lam­skie przyz­nało się do za­machów ...

Tak, jas­ne ...

Bom­ba wy­buchła o 9:11 - mówi Ci to coś?

Znów Euro­pa drży ze strachu
przez ope­rację pod fałszywą flagą
ze spis­ku Iluminatów,
którzy chcą na­dać no­wy porządek te­mu światu.

No a da­ta bruk­sel­skich zamachów?

3/22 - Skull and Bo­nes Society
taką liczbę ma.

Dla nich te liczby mają wiel­kie znaczenie
w ich okul­tystycznym rytuale.

Czy Ilu­mina­ci w imię Lucyfera
chcą zawładnąć naszym światem?

Nie ... wca­le ...
Odtwórz  

wiersz
zebrał 2 fiszki • 23 marca 2016, 22:02

+ Katarakta Samotności +

Kim jestem?

W mym lus­trze upiór ja­wi się senny
w od­cieniu tru­pio-bla­dym, wie­czo­rową porą,
od­dając mnie w objęcia
obec­nym wokół mnie ciem­ności zmorom.

Ja­ki jest twój ulu­biony kolor?

Czar­ny i bordo.
Nak­ry­wam się uko­jenia kołdrą w nocy,
podążając w zaświaty
za sprawą mis­tyczne­go mro­ku mocy.

Ten świat wy­daje mi cię obcy
i ka­taraktą sa­mot­ności zaszły mo­je oczy.

Wciąż błądze w straszli­wym mroku,
nie wiedząc jak mo­je życie się da­lej potoczy. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 12 marca 2016, 15:39

+ GRA +

Nie pod­chodź zbyt blisko,
bo ta gra do środ­ka Cię wciągnie
i w niej zwol­ni się twe tempo
a w nor­malnym go­nić Cię będą zombie.

Niezły hor­ro­rek miałam tej no­cy we śnie
i gdy wkrótce będę usy­piać to z nadzieją,
że ko­lej­ny ta­ki przyśni mi się.

Niech przyśni mi się znów.

Pragnę więcej ta­kich snów. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 11 marca 2016, 21:29

+ Piosenka śmierci +

Wy­pełnia mnie mrok
kiedy w sza­cie swej zakapturzonej
podążam przez noc z mą kosą w ręku,
nucąc wszys­tkim naznaczonym
odejścia z te­go świata piosenkę.

Zo­baczysz ... będzie pięknie ...

Kiedy nić twe­go życia
prze­cięta prze­ze mnie pęknie
to chwyć mnie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 10 marca 2016, 16:24
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

24 czerwca 2016, 23:31Schmerz sko­men­to­wał tek­st + R.I.P. + 

17 czerwca 2016, 17:28Angelique Cruel­ty sko­men­to­wał tek­st 2+2=0

17 czerwca 2016, 01:04RozaR sko­men­to­wał tek­st 2+2=0

3 czerwca 2016, 00:36lusia2608 sko­men­to­wał tek­st Bóg według Bib­lii to [...]

2 czerwca 2016, 04:10one drop for all sko­men­to­wał tek­st + tyl­ko jed­no + 

31 maja 2016, 21:48Angelique Cruel­ty sko­men­to­wał tek­st Niektórzy ludzie są aż [...]

31 maja 2016, 21:47Indygoo sko­men­to­wał tek­st Niektórzy ludzie są aż [...]

30 maja 2016, 21:43Niusza sko­men­to­wał tek­st Obejrzałam 'księgę sak­ralnych ab­surdów'(użyt­kownik [...]

30 maja 2016, 21:39Niusza sko­men­to­wał tek­st Obejrzałam 'księgę sak­ralnych ab­surdów'(użyt­kownik [...]

30 maja 2016, 21:35Angelique Cruel­ty sko­men­to­wał tek­st Obejrzałam 'księgę sak­ralnych ab­surdów'(użyt­kownik [...]