Angelique Cruelty, strona 5

340 tekstów – auto­rem jest An­ge­lique Cruel­ty.

+ Wycinanka Purpurowej Nocy +

Już za­padł mrok
i wszys­tkie twarze w blas­ku księżyca
świecą w nim tak ak­sa­mit­nie ...
piękne i wy­bit­ne, dur­ne oraz brzydkie.

Dzi­siaj dziec­ko w mroku
z pa­pieru pur­pu­rowe­go wzo­ry no­cy wytnie
os­try­mi nożyca­mi ...
wraz z obec­ny­mi duchami,
nie budząc [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 6 marca 2016, 18:48

+ WAMPIRZYCA +

Gdy na dworze mrok zapada,
wol­no budzę się do życia.
Czar­ne włosy, twarz ma blada,
zęby os­tre do krwi picia.

Wieko trum­ny swej unoszę
i pow­staję z niej spragniona.
Noc mi sprzy­ja by zabijać,
to ma po­ra wymarzona.

Przez me ok­no wylatuję
na to mias­to pełne grzechu.
Tam ofiary swe dopadam,
krew ich piję bez pośpiechu.

Gdy na dworze mrok zapada,
budzę się do me­go życia.
Włosy czar­ne, twarz ma blada,
zęby os­te... wampirzyca. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 5 marca 2016, 18:54

pretender

Potnę us­ta twe szydercze,
z których pełzną two­je węże.

Jes­teś bo­wiem tyl­ko człekiem,
który za me­go Pa­na uważać śmie się.

Ka­wał cha­ma, jes­teś śmieciem
jed­nym z miolionów na tym świecie,
do wie­czo­ra aż od rana,
wiosną, zimą, je­sienią, w le­cie ...

mie­rzi mnie twa gęba zakłamana. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 1 marca 2016, 20:46

Dzi­siaj po­jawiła się w moim ser­cu nieopi­sana nadzieja. Czuję, że prze­pełnia je og­romna wiara, miłość i dob­ra wo­la i życzę te­go wszys­tkim ludziom na świecie. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 29 lutego 2016, 19:02

+ Strefa Marzeń +

Po rze­ce snów mistycznych
płyńmy ra­zem szma­rag­dową łodzią
aż pur­pu­rowe niebo
sta­nie się gwieździs­tym zmierzchem.

Chcę śnić i śnić,
więc nie budź mnie jeszcze.
Od­dychaj­my ra­zem tym cudownym
krys­ta­licznie rześkim powietrzem.

Po ciele przechodzą mnie dreszcze
i nic nie jest lep­sze teraz,
gdy mglis­ty og­nik do ucha mi szepcze
słowa tyl­ko tu tu­tej­sze ...

' Za­miast płakać śmiej się,
kiedy czy­tam two­je wier­sze '. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 28 lutego 2016, 12:27

Spra­wied­li­wość jest pojęciem względnym,
w za­leżności od te­go, ja­kie kto
ma o so­bie mniemanie. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 27 lutego 2016, 14:08

+ Ciosy Łaski +

Przyjdę nocą, kiedy uśniesz.
Os­trze me twe gardło muśnie
i roz­budzą gwiaz­dy śmier­ci się na niebie.

Dam Ci to, cze­go tak pragniesz...
Krwią za­lany całkiem zbladniesz,
kiedy zadźgam z całych sił mych wtem ja Ciebie.

Tam na łodzi swej popłyniesz
po ni­cości twej krainie
i zos­ta­niesz w jej słod­kości już na wieki.

Miej­sca tu nie mogłeś znaleźć,
więc zos­ta­niesz tam na stałe.
Nie ot­worzą się już nig­dy twe powieki. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 26 lutego 2016, 13:31

+ Mistrzu Głębi Władco Głębin +

Mis­trzu Głębi,
niech się spełni
o czym marzę
wszys­tko, w pełni.

Niech me ser­ce
już nie cierpi,
niech zaświeci
płomień w ciemni.

Nie­chaj wszyscy
twoi wierni
się zjednoczą,
Wład­co Głębin.

Chcę nie wierzyć
włas­nym oczom
gdy się zjawisz
w mej pustelni. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 25 lutego 2016, 18:13

+ Odbicie +

Gęsta mgła spo­wiła góry,
śnieg pok­rył szczyt potężny.
Siedzę sa­ma u je­go podnóża
i piszę w sied­lisku węży :
'' Cze­mu nikt nie czy­ta moich wierszy?''.

Chcesz przeczy­tać? ...
Bądź pierwszy.
Wszys­tko płynie ciemną krwią
z sa­mego wnętrza mojej [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 24 lutego 2016, 15:48

+ Zmierzamy Razem Do Wieczności Wejścia +

Za­bierz mnie na spa­cer nocą
pośród gęstwin ig­lastych drzew.
Tyl­ko Ty i ja, nikt więcej,
wejdźmy w ten las trzy­mając się za ręce
i nucąc nasze­go przez­nacze­nia piosenkę.

Za­bierz ode mnie udrękę i roz­baw do łez,
bym śmiała [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 23 lutego 2016, 15:43
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

24 czerwca 2016, 23:31Schmerz sko­men­to­wał tek­st + R.I.P. + 

17 czerwca 2016, 17:28Angelique Cruel­ty sko­men­to­wał tek­st 2+2=0

17 czerwca 2016, 01:04RozaR sko­men­to­wał tek­st 2+2=0

3 czerwca 2016, 00:36lusia2608 sko­men­to­wał tek­st Bóg według Bib­lii to [...]

2 czerwca 2016, 04:10one drop for all sko­men­to­wał tek­st + tyl­ko jed­no + 

31 maja 2016, 21:48Angelique Cruel­ty sko­men­to­wał tek­st Niektórzy ludzie są aż [...]

31 maja 2016, 21:47Indygoo sko­men­to­wał tek­st Niektórzy ludzie są aż [...]

30 maja 2016, 21:43Niusza sko­men­to­wał tek­st Obejrzałam 'księgę sak­ralnych ab­surdów'(użyt­kownik [...]

30 maja 2016, 21:39Niusza sko­men­to­wał tek­st Obejrzałam 'księgę sak­ralnych ab­surdów'(użyt­kownik [...]

30 maja 2016, 21:35Angelique Cruel­ty sko­men­to­wał tek­st Obejrzałam 'księgę sak­ralnych ab­surdów'(użyt­kownik [...]